13
12 2021
2283

Modificarea clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 10 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 142 din 1 decembrie 2021 privind modificarea Clasificaţiei bugetare. 

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


ORDON:


Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
„70350 Proiectul „Căușeni Agri Hub - Răcirea și procesarea fructelor și legumelor”
70351 Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale III”
70352 Proiectul „Crime împotriva bunurilor culturale și Siturilor (CrimART)”
70353 Proiectul „Cooperare franco-moldavă pentru gestionarea integrată a resurselor de apă potabilă în comuna Șestaci, raionul Șoldănești” ”.


2. În Anexa nr.10 “Clasificația surselor” punctul 6. „Lista de coduri pe originea sursei de venituri” S5S6 se completează cu un cod nou în următoarea redacție:

2 087 Guvernul Republicii Franceze

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRU                                                                         Dumitru BUDIANSCHI


Nr. 142. Chişinău, 1 decembrie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.