29
03 2021
650

Modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 26 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 43 din 4 martie curent privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar,


ORDON:


În Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări:


1. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
1.1. În grupa de conturi 142 „Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor”, punctul 3.1.56:
1.1.1. Descrierea subcontului de nivelul II 142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” se completeaxă la final cu următorul conținut: „precum şi încasările din audit intern prin asociere sau pe bază de contract”.
1.2. În grupa de conturi 222 „Servicii”, punctul 3.2.23:
1.2.1. Descrierea subcontului de nivelul II 222990 „Servicii neatribuite altor alineate” se completează la final cu textul: „precum şi cheltuielile pentu audit intern prin asociere
sau pe bază de contract”.


2. În capitolul IV „RAPORTAREA FINANCIARĂ”,
2.1. Punctul 4.2.1. lit. a) se modifică și se expune în următoarea redacție: „a. Informaţie privind circulaţia mijloacelor fixe şi activelor nemateriale (Forma FD-045)”.
2.1.1. În Anexa nr.4 “Formularele rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale”,
2.2. Forma FD-045 „Informaţie privind circulaţia mijloacelor fixe şi activelor nemateriale” se completeaza cu Anexa „Informaţie privind valoarea imobilelor”.
2.3. Forma FD-046 „Informaţie privind circulaţia stocului de materiale circulante şi rezervelor de stat ” se substituie conform Anexei.


3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.