16
03 2021
545

Modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor

În Monitorul Oficial din 12 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 94 din 25 februarie 2021 cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017.

În temeiul prevederilor art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, precum și întru asigurarea executării art. 167 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 8 februarie 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, și Legii privind modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020,


ORDON:


1. Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 352 din 28 septembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 429-433 art. 2234), se modifică, după cum urmează:
1) La pct. 3 noțiunea de „cont bancar” se expune într-o nouă redacție, după cum urmează: „Cont bancar şi/sau cont de plăţi – cont deschis în una din băncile (sucursala
acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate şi/ sau în una din societăţile de plată autorizate de Banca Naţională a Moldovei participante la Sistemul Automatizat
de Plăţi Interbancare, precum şi contul deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”;
2) La denumirea capitolului VI după sintagma „conturilor bancare” se completează cu sintagma „și/sau conturilor de plată”;
3) Pct. 26 se expune într-o nouă redacție, după cum urmează: „În cazul pierderii certificatului de atribuire a codului fiscal, sau în alte cazuri, la cererea motivată a contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat va elibera acestuia un alt certificat cu alt număr, conform procedurii, care certifică atribuirea codului fiscal, în termen de trei zile lucrătoare din data depunerii cererii contribuabilului. În cazul pierderii certificatului de atribuire a codului fiscal, la cerere se va anexa dovada de publicare a pierderii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;
4) Pct. 45 se expune într-o nouă redacție, după cum urmează: „Serviciul Fiscal de Stat confirmă luarea la evidență fiscală a contului bancar și/sau contului de plată deschis în conformitate cu art. 167 alin. (1) din Codul fiscal prin emiterea Certificatului privind luarea în evidență a contului bancar și/sau contului de plăți (conform anexei nr. 7). Evidența eliberării Certificatelor privind luarea în evidență a contului bancar și/sau contului de plăți este strictă și se ține în Registrul de evidență a eliberării certificatelor privind luarea în evidență a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți (anexa nr. 10 la Instrucțiune). Serviciul Fiscal de Stat va recepționa informația aferent conturilor bancare și/sau de plată în conformitate cu art. 14 alin. (20) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 308 din 22.12.2017”;
5) La pct. 46 după sintagma „contului bancar” se completează cu sintagma „și/sau contului de plată”, după sintagma „bancă (sucursala acesteia) se completează cu textul „și/sau societatea de plată (sucursală), societate emitentă de monedă electronică (sucursală), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursală)”, iar textul „între SFS, bănci și prestatatori de servicii de plată care confirmă deschiderea contului” se exclude;
6) La pct. 47 după sintagma „contului bancar” se completează cu sintagma „și/sau contului de plată”;
7) La pct. 48 după sintagma „băncii (sucursalei acesteia) se completează cu textul „și/sau societății de plată (sucursalei), societății emitentă de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei)”, iar după sintagma
„contului bancar” se completează cu sintagma „și/sau contului de plată”;
8) La pct. 49 cuvântul „băncile” se substituie cu textul „băncile (sucursalele acestora) și/sau societățile de plată (sucursalele), societățile emitente de monedă electronică (sucursalele), furnizorii de servicii poștale care activează în calitate de prestatori de servicii de plată sau emitenți de monedă electronică (sucursalele)”, sintagma „ între SFS
și bănci” se exclude, iar sintagma „contului bancar” se completează cu sintagma „și/sau contului de plată”;
9) La pct. 50 sintagma „conturi bancare” se completează cu sintagma „și/sau conturi de plată” sub orice formă gramaticală, sintagma „bănci (sucursalele acestora) se completează cu textul „și/sau societăți de plată (sucursalele), societăți emitente de monedă electronică (sucursalele), furnizori de servicii poștale care activează în calitate
de prestatori de servicii de plată sau emitenți de monedă electronică (sucursalele)”, sub orice formă gramaticală, iar textul „între Serviciul Fiscal de Stat și bănci” se exclude;
10) La pct. 51 textul „între SFS, bănci și prestatorii de servicii de plată” se exclude;
11) La pct. 52 cuvântul „bancă” se substituie cu textul „Banca Națională a Moldovei, bancă (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala)”, sintagma „între SFS și bănci” se exclude, sintagma „contului bancar” se completează cu sintagma „și/sau contului de plată” sub orice formă gramaticală;
12) La pct. 53 sintagma „contului bancar” se completează cu sintagma „și/sau contului de plată”;
13) La Anexa nr.7 din Instrucțiune, după sintagma „conturilor bancare” se completează cu sintagma „și/sau conturilor de plăți”, sub orice formă gramaticală, iar cuvântul
„băncii” se completează cu textul „(sucursalei acesteia) și/ sau societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz”, în toate cazurile;
14) La Anexa nr. 8 sintagma „conturilor de plăți/bancare” se substituie cu sintagma „conturilor bancare și/sau conturilor de plăți”, după cuvântul „banca” se completează cu textul „și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala)”, iar sintagma „conturi bancare” se completează cu sintagma „și/sau conturi de plăți”. După sintagma „denumirea băncii” se introduce textul „ , entității, după caz”;
15) La Anexa nr. 81 din Instrucțiune, sintagma „conturilor de plăți/bancare” se substituie cu sintagma „conturilor bancare și/sau conturilor de plăți”, după cuvântul „banca” se completează cu textul „și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează
în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala)”, sub orice formă gramaticală, iar sintagma „conturi bancare” se completează cu sintagma „și/sau conturi de plăți”. După sintagma „denumirea băncii” se introduce textul „ , entității, după caz”;
16) La Anexa nr. 10 din Instrucțiune, după sintagma „conturilor bancare” se completează cu textul „și/sau conturilor de plăți”, sub orice formă gramaticală, iar cuvintele „băncii”, „bancă” se completează cu textul „și/ sau societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz”, în toate cazurile;
17) La Anexa nr. 11 din Instrucțiune, sintagma „contului de plată/bancar” se substituie cu sintagma „contului bancar și/sau contului de plată” în toate cazurile, iar cuvântul „băncii” se completează cu textul „(sucursalei) și/sau societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz”;
18) La Anexa nr. 111 din Instrucțiune, sintagma „contului de plată/bancar” se substituie cu sintagma „contului bancar și/sau contului de plată”, iar cuvântul „băncii” se completează cu textul „(sucursalei acesteia) și/sau societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz”;
19) La Anexa nr. 12 din Instrucțiune, sintagma „conturile bancare” se completează cu sintagma „și/sau conturile de plăți”, iar cuvântul „băncii” în ambele cazuri se completează cu textul „(sucursalei) și/sau societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz”;
20) La Anexa nr. 13 din Instrucțiune, sintagma „contului bancar” se substituie cu sintagma „contului bancar și/sau contului de plăți”, sub orice formă gramaticală.


2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare din data publicării.

           
DIRECTOR                                                                                   Serghei PUȘCUȚA


Nr. 94. Chişinău, 25 februarie 2021. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.