19
11 2021
4964

Modificări în Clasificația bugetară

În Monitorul Oficial de astăzi, 19 noiembrie,  a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 138 din 15 noiembrie 2021 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor
indicatori bugetari,


ORDON:


Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:


1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programe lor - B. Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
„00518 Compensarea parțială a majorării tarifelor la gaze naturale și energie termică
00519 Protecția socială a angajaților în caz de șomaj tehnic
00520 Protecția socială a angajaților cu copii în cazul suspendării procesului educațional
00521 Protecția socială a angajaților în cazul stabilirii regimului de activitate redusă
70342 Proiectul „EU4Cultura”
70343 Proiectul „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR - Cooperare transfrontalieră în vederea valorificării patrimoniului cultural în Galați, România și Hâncești, Republica Moldova”
70344 Proiectul „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede cu accent pe zone cu valoare naturală ridicată din bazinul râului Prut”
70345 Proiectul „Industrii creative pentru noile economii urbane în regiunea Dunării (CINEMA)”
70346 Proiectul „OASES - Promovarea reformelor bazate pe dovezi în prevenirea și combaterea deșerturilor medicale”
70347 Proiectul „Credite pentru conservarea energiei”
70348 Proiectul „Îmbunătățirea echipamentului pentru stingerea incendiilor”
70349 Proiectul „Alinierea țărilor politicii europene de vecinătate la Mecanismul de protecție civilă și instrumentele UE prin serii de excerciții (EURO–MED–REACT)””.

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRU                                                                                  Dumitru BUDIANSCHI

Nr. 138. Chişinău, 15 noiembrie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.