03
06 2022
1128

Noi modificări în clasificația bugetară

În Monitorul Oficial de astăzi, 3 iunie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 57 din 17 mai 2022 cu privire la modificarea Clasificației bugetare. 

În continuare publicăm documentul integral.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


ORDON:


Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:


1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programe lor - B. Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
„00526 Extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră”
„70368 Proiectul „Planul de management pentru eliminarea eșalonată a HCFC (hidroclorfluorocarburilor), faza III””
„70369 Proiectul „Înființarea centrului multidisciplinar „Mihai Eminescu””.


2. Anexa nr.11 „Clasificația economică” se completează cu coduri noi în următoarea redacţie:
„132114 Granturi curente primite de la organizațiile internaţionale pentru susţinerea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”
„144125 Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”.


3. Anexa nr. 12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” se completează cu coduri noi în următoarea redacţie:
 „132114 Granturi curente primite de la organizațiile internaţionale pentru susţinerea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”
„144125 Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRU                                                                                 Dumitru BUDIANSCHI


Nr. 57. Chişinău, 17 mai 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.