Documente și comentarii

ORDIN IFPS NR. 1638 din 24.11.2014 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (5.7.1.10) Cine are obligaţia de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul în care un bun imobiliar este transmis prin moştenire sau donaţie? 2. (5.7.1.9) Este obligată persoana fizică-cetăţean să achite impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care bunul imobil a fost lichidat, demolat sau distrus? 3. (5.7.1.8) De cînd se calculează impozitul pe bunurile imobiliare persoanei fizice cetăţean cînd după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii? 4. (5.7.1.7) Unde achită impozitul pe bunurile imobiliare persoanele fizice-cetăţeni? 5. (5.7.1.6) Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare, dacă la începutul anului se constată o restanţă la acest impozit? 6. (5.7.1.5) Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare doar ţinînd cont de faptul că la începutul anului fiscal se constată o supraplată la acest impozit? 7. (5.7.1.4) În ce cazuri persoana fizică-cetăţean poate beneficia de dreptul la o reducere a impozitului pe bunurile imobiliare? 8. (5.7.1.3) Unde se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)? 9. (5.7.1.2) Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)? 10. (5.7.1.1) Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către întreprinzătorii individuali ? 11. (5.6.4) Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare persoanelor fizice-cetăţeni, în cazul în care pe parcursul anului fiscal proprietarul bunului imobiliar se schimbă? 12. (5.6.3) Cum calculează întreprinzătorii individuali suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de organul cadastral? 13. (5.6.2) Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care pe parcursul anului fiscal proprietarul bunului se schimbă? 14. (5.6.1) Cum se calculează impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare apare sau se stinge pe parcursul anului fiscal? 15. (5.5.2.3) Care este modalitatea de impozitare a bunurilor imobiliare a persoanelor fizice din localităţile rurale, neevaluate, în cazul în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale înregistrate cu drept de proprietate depăşeşte 100 m2 inclusiv? 16. (5.5.2.2) Care sunt cotele maxime ale impozitului funciar pentru terenurile neevaluate ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)? 17. (5.5.2.1) Care sunt cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)? 18. (5.5.1.2) Care este cota maximă și minimă a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare cu destinație locativă? 19. (5.5.1.1) Care sunt cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate? 20. (5.4.2.1) Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare neevaluate la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)? 21. (5.4.1.1) Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi ale persoanelor fizice-cetăţeni? 22. (5.3.1) Care sunt obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare? 23. (5.2.4) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul conractului de leasing financiar? 24. (5.2.3) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmăşie? 25. (5.2.2) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună pe cote-părţi a mai multor persoane? 26. (5.2.1) Poate fi recunoscut ca subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare persoana proprietarul unui bun imobiliar de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu deţine un document ce ar confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobiliar sau care nu şi-a înregistrat în modul cuvenit drepturile sale patrimoniale asupra bunului imobiliar? 27. (5.1.7) În cazul intervenirii unor modificări în informaţia despre obiectele sau subiecţii impunerii cine prezintă informaţia actualizată? 28. (5.1.6) Cine prezintă informaţia cu privire la obiectele şi subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare? 29. (5.1.5) Ce este Cadastrul fiscal? 31. (5.1.4) Ce se înţelege prin "cotă concretă a impozitului"? 32. (5.1.3) Ce se înţelege prin "cotă maximă a impozitului"? 33. (5.1.2) Ce se înţelege prin "valoare estimată a bunurilor imobiliare"? 34. (5.1.1) Ce sunt bunurile imobiliare?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2063 vizualizări

Data publicării:

28 Noiembrie /2014 12:27

Domeniu:

Ordine SFS

Etichete:

Ordin IFPS | impozit pe bunurile imobiliare | subiecții impunerii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon