11
09 2020
846

Ordinul privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020”

În Monitorul Oficial de astăzi, 11 septembrie 2020, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor, nr. 106 din 13 august 2020 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020”. 

 

În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările introduse în Clasificaţia bugetară,


ORDON:

 


În Ordinul ministrului finanțelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393-399/2151) se operează următoarele modificări şi completări.

 


1. În Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2020”, punctul 3.1 se completează cu trei liniuțe noi care vor avea următorul conținut:
„ - cod ECO 141523 - Arenda terenurilor cu destinație agricolă, încasată în bugetul de stat;
- cod ECO 141534 - Arenda terenurilor fondului forestier, încasată în bugetul de stat;
- cod ECO 145191 - Mijloace încasate în bugetul de stat de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, din contul executării garanțiilor.”

 


2. În Capitolul 4 „Încasările la bugetul de stat”:
2.1. După punctul 4.10 se introduce punctul 4.101 cu următorul conținut:
„4.101 Arenda terenurilor fondului forestier, încasată în bugetul de stat (cod ECO 141534) se va vira la codul IBAN: MD77TRGAAA14153401000000.”
2.2. După punctul 4.33 se introduce punctul 4.34 cu următorul conținut:
„4.34 Mijloacele încasate în bugetul de stat de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, din contul executării garanțiilor (cod ECO 145191) se vor vira la codul IBAN: MD62TRGAAA14519101000000.”

 


3. În Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat”:
3.1. Poziția:

se modifică și se expune în următoarea redacție:

 

3.2. Se completează cu următoarele poziții:

 

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 


VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANȚELOR

Serghei PUȘCUȚA

 


Nr. 106. Chişinău, 13 august 2020

 

Anexa nr.1
Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat

Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Contul de plăți: AAA (33114001)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.