22
01 2021
604

Ordinul privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 22 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 178 din 31 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/completările efectuate în Clasificația economică și Normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 370-376, art. 2727 din 31.12.2015),


ORDON:


În Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări:
1. Pe parcursul textului și anexele la prezentul ordin,
1.1. Denumirea contului 1221 se modifică și se expune în următoarea redacție:
1221 „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi”.
1.2. Denumirea subcontului de nivelul I 12210 se modifică și se expune în următoarea redacție:
12210 „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi”.
1.3. Denumirea subconturilor de nivelul II 121410 și 122100 se modifică și se expun în următoarea redacție:
„121410 „Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”
122100 „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi””.
1.4. Contul 1212 „Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii” se exclude.
1.5. Subconturile de nivelul I 11462 „Taxele pentru lucrări geologice şi folosirea spaţiilor subterane”, 12120 „Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii”, 12142 „Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea
în termen a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii” se exclud.
1.6. Subconturile de nivelul II 114621 „Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice”, 114622 „Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice”, 114623 „Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane,
altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile”, 114624 „Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile”, 121200 „Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii”, 121420 „Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii” se exclud.


2. În anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”
2.1. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”
2.1.1. La descrierea subcontului de nivelul II 121410 „Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”, pct. 3.1.34., cuvintele “de către angajatori” se exclud.
2.1.2. La descrierea subcontului de nivelul II 122100 „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi”, pct. 3.1.36., cuvintele “angajatori și” se exclud.


3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.


VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANȚELOR                                                    Serghei PUȘCUȚA


Nr. 178. Chişinău, 31 decembrie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.