01
04 2022
442

Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit: rezoluțiunea contractului de locațiune

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 aprilie, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 128 din 29 martie 2022 privind modificarea și completarea Ordinului Directorului SFS nr.622/2018.

În continuare vă propunem să luați cunoștință de prevederile documentului publicat.

În scopul administrării eficiente şi univoce a prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal nr.1163/1997 şi în baza prevederilor art.1323 alin.(10) din Titlul V al Codului fiscal,


ORDON:


1. În textul Ordinului Directorului SFS nr.622/2018 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.441-447, art.1718), cuvântul „rezilierea” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul „rezoluțiunea” la forma gramaticală corespunzătoare.


2. Anexa nr.1 la Ordin se modifică după cum urmează:
a) la pct.2 și la pct.9 sintagma „3 zile” se substituie cu sintagma „7 zile”;
b) pct.131 se completează cu un nou alineat: „În cazul rezoluțiunii contractului de locațiune cu perioada de referință „anual”, obligația fiscală pentru luna incompletă se va determina proporțional zilelor până la rezoluțiunea contractului de locațiune.”.


3. Prezentul ordin se pune în aplicare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


4. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


DIRECTOARE                                                                                            Rozalina ALBU


Nr. 128. Chișinău, 29 martie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.