22
12 2021
123

Termenele de prezentare a rapoartelor financiare de către APC și direcțiile finanțe UAT

Ieri, 21 decembrie 2021, Ministerul Finanțelor a publicat în MO al RM Ordinul nr.144 din 9 decembrie curent, prin care a fost stabilită data de prezentare a rapoartelor financiare atât de către autoritățile publice centrale, cât și de către direcțiile financiare ale unităților administrativ-teritoriale.
În continuare propunem să luați cunoștință cu prevederile Ordinului.
În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV/2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI/2007,
ORDON:

1. Se aprobă termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2021 de către:
- autorităţile publice centrale, conform anexei nr.1;
- direcţiile finanţe ale unităților administrativ-teritoriale, conform anexei nr.2.
 
2. Conducătorii autorităţilor publice centrale, şefii direcţiilor finanţe ale unităților administrativ-teritoriale vor asigura prezentarea rapoartelor financiare pentru anul 2021 în termenele stabilite.
 
3. Șefii subdiviziunilor din cadrul Ministerului Finanțelor vor asigura recepționarea și verificarea rapoartelor financiare prezentate de către autoritățile publice centrale și direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale, în termen de până la 10 zile de la data prezentării.
 
4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției Trezoreria de Stat.
 
MINISTRUL FINANȚELOR                                                               Dumitru BUDIANSCHI
Nr. 144. Chișinău, 9 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.