11
01 2021
2335

Termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 168 din 23 decembrie 2020 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020.

În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV/2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI/2007.


ORDON:


1. Se aprobă termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020 de către:
- autorităţile publice centrale, conform anexei nr.1;
- direcţiile finanţe ale unităților administrativ-teritoriale, conform anexei nr.2.


2. Conducătorii autorităţilor publice centrale, şefii direcţiilor finanţe ale unităților administrativ-teritoriale vor asigura prezentarea rapoartelor financiare pentru anul 2020 în termenele stabilite.


3. Șefii subdiviziunilor din cadrul Ministerului Finanțelor vor asigura recepționarea și verificarea rapoartelor financiare prezentate de către autoritățile publice centrale și
direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale, în termen de până la 10 zile de la data prezentării.


4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției Trezoreria de Stat.


VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANȚELOR                                                           Serghei PUȘCUTA


Nr. 168. Chișinău, 23 decembrie 2020.


Anexa nr.1


TERMENELE
de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020
de către autoritățile publice centrale

Anexa nr.2


TERMENELE
de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020
de către direcțiile finanțe ale UAT

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.