22
06 2015
1813

25 iunie - termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5

Unul dinte obiectivele Casei Naţionale de Asigurări Sociale este creşterea gradului de conformare voluntară, ceea ce presupune anticiparea aşteptărilor dumneavoastră, îndrumîndu-vă în aplicarea prevederilor legislaţiei privind sistemul public de asigurări sociale, astfel încît să vă îndepliniţi în mod voluntar şi la timp obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. Dorind să venim în întîmpinarea nevoilor dumneavoastră de informare şi pentru a încuraja conformarea voluntară la declararea şi plata contribuţiilor sociale de asigurări sociale de stat obligatorii, vă reamintim că data de 25 iunie, curent, reprezintă termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna mai. Îndeplinindu-vă obligaţiile la termenele scadente nu veţi plăti majorări de întîrziere (penalităţi), cum este prevăzut în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 şi nu se vor constata contravenţii administrative cum este prevăzut în Codul Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare prin încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor şi neplata, în termenele prevăzute de lege, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. De asemenea, vă reamintim că penalităţile şi contravenţiile administrative pentru nerespectarea termenelor de prezentare a declaraţiilor şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, sînt următoarele:
  • În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate.
  • Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.• Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate potrivit alin. (2) art. 2941 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Contînd pe conformarea voluntară la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, vă mulţumim anticipat pentru aportul adus de dumneavoastră în constituirea la timp a acumulărilor necesare bugetului asigurărilor sociale de stat.


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.