20
05 2014
1756

400 de asistenți sociali din țară vor fi instruiți în domeniul susținerii unui standart unic înalt de comunicare cu beneficiarii și publicul larg

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Famileii a inițiat un șir de instruiri pentru asistenții sociali din țară în domeniul comunicării. Scopul acestor instruiri ține de sensibilizarea şi consolidarea profesionalismului asistenţilor sociali cu privire la realizarea reformei din domeniul asistenţei sociale şi formarea capacităţilor de comunicare pentru sporirea receptivităţii, corectitudinii în dialog cu populația ce solicită suport și sprijin din partea statului. Necesitatea organizării acestor instruiri a apărut în urma evidenţierii de către experți a unor progrese neuniforme a nivelului de percepere din partea asistenților sociali a Programului de Ajutor Social şi Programului de Ajutor pentru Perioada Rece a Anului și abordare pretențioasă în unele cazuri a solicitărilor populației vulnerabile. În acest context ministerul și-a fixat ca obiectiv consolidarea eforturilor de instruire continuă a asistenților sociali comunitari în vederea introducerii unui stil unic, corect și profesionist de comunicare cu beneficiarii și non beneficiarii și abordare a conceptului asistenței sociale în Republica Moldova. Specialiști ai ministerului și experți în comunicare vor organiza 20 de ateliere de lucru pentru 400 de asistenți sociali comunitari în cadrul cărora li se vor forma competențe în domeniul de comunicare corporativă, comunicare cu beneficiarii, crearea planurilor de comunicare la nivel local între populație și asistentul social, precum și crearea unor punți de legătură directă între asistentul social comunitar și mass- media locală și națională. Obiectivele țintite țin de schimbarea comportamentului în bine a asistentului social, creşterea transparenţei şi administrării programului de Ajutor Social prin colaborarea cu toate părţile interesate de îmbunătăţirea înţelegerii domeniului de asistență socială, fapt ce va contribui la schimbarea comportamentului de solicitare a prestaţiei şi administrare a programului de Ajutor Social. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei consideră că sporirea nivelului de responsabilitate şi de competenţă a asistenţilor sociali va îmbunătăţi realizarea reformei şi va îmbunătăți nivelul de deservire a clientului şi de reintegrare socială a beneficiarilor.

via www.mmpsf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.