21
10 2019
1278

A fost elaborat noul Cod silvic

Proprietatea privată asupra pădurilor se admite în cazul plantării acestora în conformitate cu prevederile legislației sau cu procesele naturale de extindere a vegetației forestiere pe terenurile aflate în proprietate și legalizate prin cadastrul funciar, iar dreptul de proprietate asupra terenurilor fondului forestier proprietate privată poate fi dobândit de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile legislației. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a elaborat proiectul noului Cod silvic, care a fost examinat în cadrul ședinţei secretarilor de stat din 17 octombrie curent. Documentul are drept scop reglementarea și asigurarea gestionării durabile a fondului forestier, stabilește obiectele și subiecții relațiilor silvice, atribuțiile autorităților centrale, locale și ramurale în gestionarea patrimoniului silvic. Proiectul vine cu divizarea pădurilor pe grupe, subgrupe și categorii funcţionale, iar pentru stabilirea tratamentelor categoriile funcționale sunt grupate, după natura și importanța lor, în tipuri funcționale: • tipul I (T-0) – păduri destinate ocrotirii integrale a naturii; • tipul II (T-I) – păduri supuse regimului special de conservare; • tipul III (T-II) – păduri cu funcții speciale de protecție de mare importanță; • tipul IV (T-III) – păduri cu funcții speciale de protecție de importanță medie; • tipul V (T-IV) – păduri cu funcții de producție și protecție-sortimente superioare; • tipul VI (T-V) – păduri cu funcții de producție și protecție-sortimente obișnuite. Pentru promovarea unui management forestier durabil, proiectul stabilește aplicarea certificării proceselor și produselor forestiere, modul și dreptul de utilizare a acestora, de înstrăinare şi atribuire a terenurilor din fondul forestier proprietate publică în alte scopuri decât cele silvice. De asemenea, documentul conține prevederi ce se referă la dreptul de folosinţă a terenurilor din fondul forestier și încetare a acestuia, modul și regulile de acces în fondul silvic de drept privat și public, recoltare a produselor etc. Totodată, este prevăzut că statul anual în legea bugetară va stabili alocații ce urmează a fi repartizate autorității/instituției bugetare împuternicite cu dreptul de gestionare, în conformitate cu competenţele şi responsabilităţile acesteia, în scopul evidenței resurselor forestiere la nivel național și local, implicării acestora în procesul economic, menținerii și conservării pădurilor și a terenurilor cu vegetație forestieră, dar și promovarea și extinderea lor pe terenurile degradate impracticabile în agricultură, pe cele puternic erodate, crearea rețelei ecologice, a rețelei de perdele forestiere de protecție a solurilor, câmpurilor agricole, pajiștilor etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.