14
12 2016
1344

A fost elaborat un proiect de lege ce prevede liberalizarea capitalului

Un proiect de lege ce prevede liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală a fost înregistrat în Parlament. Proiectul prevede acordarea posibilităţii persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova să declare capitalul ce le aparţine, care anterior se afla în posesiunea altor persoane fizice sau nu era declarat. Astfel, persoanele fizice vor putea liberaliza capitalul care nu a fost declarat anterior sau a fost declarat la valoare redusă, inclusiv din care nu au fost achitate impozitele, taxele, alte plăţi, majorările de întârziere şi amenzile aferente bugetului de stat, majorările de întârziere şi amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Serviciului Vamal, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în evidenţa specială. Subiecţii vor putea declara mijloacele băneşti, dar şi imobilele, valorile mobiliare, cotele de participare la capitalul societăţilor cu răspundere limitată, mijloacele de transport rutier etc. Conform proiectului, însă, nu vor putea fi supuse liberalizării mijloacele şi activele obţinute din surse infracţionale provenite din spălarea banilor. Subiecţii liberalizării vor achita instituţiei financiare o taxă de 2% din suma activelor de capital liberalizate, fiind scutit de plata impozitului pe venit sub formă de creştere a capitalului. Conform autorilor, implementarea proiectului va face mai atractiv climatul investiţional al ţării, va diminua presiunea fiscală asupra agenţilor economici şi va oferi posibilitatea cetăţenilor de a scoate din anonimat resursele care nu au fost declarate anterior. Liberalizarea capitalului este o oportunitate unică de a scoate din anonimat mijloacele băneşti sau alte forme de capital şi de a le include în circuitul economic legal. Totodată, averea liberalizată nu va fi verificată de către Autoritatea Naţională de Integritate în cadrul efectuării controalelor. Aceasta este prevederea unui alt proiect de lege ce este parte componentă a procesului de liberalizare a captalului şi stimularea fiscală. După caz Autoritatea Naţională de Integritate va solicita Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind liberalizarea capitalului pe fiecare subiect individual supus controlului averii şi intereselor personale. Măsurile de stimulare fiscală au loc în diferite ţări ale Uniunii Europene şi aduc beneficii atât cetăţenilor, cât şi statului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.