09
08 2017
1024

A venit timpul restituirii datoriilor

La începutul anului 2009, din cauza situaţiei de criză la livrarea gazelor naturale în Republica Moldova, CET-urile autohtone au fost transferate la arderea păcurii. În acest context, Guvernul a aprobat Hotărîrea nr. 20 din 20.01.2009, prin care CET-urilor le-au fost eliberate cantităţile necesare de păcură din rezervele materiale de stat, cu titlu de împrumut pe termen scurt. Până în prezent, S.A. „CET-Nord” și S.A. „Termoelectrica” nu au avut posibilitatea de a restitui cantitățile împrumutate de păcură în termenii stabiliţi, menţionează Agenția Rezerve Materiale. Ministerul Economiei propune spre consultare un proiect ce prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr.20 din 20 ianuarie 2009 „Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat”, elaborat în scopul de a evita periclitarea securităţii energetice a ţării. Conform proiectului, SA „Termoelectrica”, în calitate de succesor de drepturi şi obligaţii al SA „Centrala Electrică de Termoficare” şi al SA „Centrala Electrică de Termoficare”, va restitui, până în anul 2020, câte 420 tone de păcură trimestrial, din cantitatea împrumutată conform contractelor încheiate cu Agenţia Rezerve Materiale. În același timp, autorii propun un grafic al restituirii păcurii și în cazul SA „Centrala Electrică de Termoficare Nord" : câte 60 t în 2018-2019, câte 66 t pentru primele trei trimestre ale anului 2020, iar în trimestrul IV al aceluiaşi an - 71 t. De asemenea proiectul prevede că în cazul în care întreprinderile menționate nu vor restitui Agenţiei Rezerve Materiale cantitățile respective de păcură, sau cantitatea de păcură va fi livrată cu întârziere , Agenţia Rezerve Materiale este în drept să penalizeze aceste întreprinderi, calculând penalitate de la 1% pentru fiecare zi de întârziere în primele 20 zile, iar pentru zilele ulterioare - 1,5%. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2013, Agenţia Rezerve Materiale este scutită de plata cheltuielilor pentru păstrarea păcurii din rezervele materiale de stat de către întreprinderile de generare a energiei electrice şi a energiei termice (Societatea pe Acţiuni „Termoelectrica” şi Societatea pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi). Astfel, se constată că cheltuieli cumulative suportare de către S.A. „Termoelectrica” pentru păstrarea păcurii din rezervele materiale de stat au atins valoarea de 30,5 mil. lei, iar cu datoriile neachitate pentru anii 2011-2012, suma atinge valoarea de 36,2 mil. lei. NOTĂ: La data de 31.07.2017, datoriile S.A. „Termoelectrica” față de furnizorii de gaze naturale constituie circa 2 574 mil. lei, iar datoriile S.A. „CET-Nord” pentru gazele naturale constituie – 241,1 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.