05
11 2013
1682

A apărut numărul 6(16) al revistei Monitorul fiscal FISC.MD

A ieşit din tipar numărul din noiembrie a revistei Monitorul Fiscal FISC.MD, avînd ca tema principală— impozitul pe venit, în care vor fi analizate diverse aspecte de aplicarea acestuia, informaţii binevenite, atît pentru persoane juridice, cît şi pentru cele fizice. În rubrica Documente și Comentarii găsiți informație despre Deciziile privind administararea şi controlul impozitului pe venit din activitatea operaţională (IVAO). Prin Ordinul Şefului IFPS nr. 1983 din 01.10.2013, a fost adusă la cunoştinţa contribuabililor şi colaboratorilor fiscali decizia luată de Consiliul Consultativ al IFPS1 vizavi de situaţiile ce ţin de administrarea IVAO. In articolul sînt reflectate aceste decizii, cu argumentarea detaliată a lor. În continuarea rubricii cu tematica Impozitarea nerezidenților, atenția autorului Anastasia Certan, şef al Direcţiei generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală, este focusată asupra determinării tratamentului fiscal pentru persoanele fizice nerezidente (în baza Legii cu privire la migrația de muncă nr. 180-XVI din 10.07.2008 şi prevederilor Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997), care obţin venituri din activitatea de muncă desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova, fără a constitui o reprezentanţă permanentă şi fără a fi remunerat de o reprezentanţă permanentă. În compartimentul următor, Întrebări și răspunsuri, este prezentată informație detaliată despre regulile și nuanțele de Reflectarea în dare de seamă (Forma IRV09) a dividendelor repartizate în folosul persoanelor juridice — autorul Maia Cățel, inspector principal, Direcția asistența contribuabililor, IFPS. Tot aici veți găsi soluții la reflectarea unor cheltuieli şi venituri în declarația persoanei juridice (Forma VEN12), reflectarea operațiunilor cu mijloace fixe primite gratuit în scopuri fiscale, cu privire la cazuri fiscale specifice pentru relația angajator-angajat, privind impozitarea venitului din activitatea operațională. Consultarea pentru unele aspecte ce ţin de regimul fiscal al organizaţiilor necomerciale și alte cazuri similare, cum ar fi: actele necesare pentru a beneficia de dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit pentru organizațiile necomerciale, unele întrebări aferente determinării venitului salarial al persoanei angajate, oferă în articolul său autorul Ala Pojoga, inspector principal, Direcția asistența contribuabililor, IFPS. Veronica Vragaleva, şef al Direcției administrarea impozitelor directe, IFPS prezintă cîteva teme: obligația fiscală generată în cazul repartizării profitului aferent anului 2011, cu privire la cota impozitului asupra dividendelor achitate din profitul nerepartizat în anul 2007 și despre deducerea unor cheltuieli de delegare. În scopul informării corecte a contribuabililor și pentru a preveni neconformarea fiscală, Maia Tverdohleb, şef al Direcției impozitarea persoanelor fizice, IFPS, în materialul său Referitor la impozitul pe venitul persoanelor fizice și metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, va da răspuns la unele întrebări frecvente a persoanelor fizice. De exemplu, cum trebuie prezentat Declaraţie pe venit dacă aveţi două locuri de muncă, ori cum trebuie demonstrat că cheltuielile personale sunt efectuate din contul dividendelor primite de la întreprinderea unde dețineţi cota-parte ca fondator. În cadrul rubricii Panorama, Maia Tverdohleb mai propune un articol din această tematică, dar prezentată din punct de vedere internațional, și anume despre Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu venituri/averi mari și aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice în unele ţări ale UE. Informație despre cum urmează a determina creşterea sau pierderea de capital în cazul înstrăinării mai multor bunuri, despre modalitatea de beneficiere de scutire de la impozitul pe venit a organizațiilor necomerciale (ONG), găsiți în articolul autorilor Iulia Cernicova și Ina Vacarenco, inspectori superiori, Direcția administrarea impozitelor directe, IFPS. În continuare temei principale a numărului de faţă, Ludmila Ablina, inspectorul principal, Direcţia administrarea impozitelor directe, IFPS, prezintă în rubrica Practica fiscală articolul Impozitarea venitului rezidenților din zonele economice libere. Autorul dezvoltă subiectul propus, descriind aspectele impozitului pe venit și impozitului de la activitatea rezidenților, la fel și facilitățile fiscale pentru susnumită categorie de contribuabili. Informaţia necesară despre Declaraţia precompletată cu privire la impozitul pe venitul persoanelor fizice – un mecanism eficient de optimizare a costurilor de conformare și administrare fiscală, citiţi în articolul semnat de Veronica Vragaleva, în rubrica Monitor. Făcînd referintă la practica ţărilor nordice, care deja au implementat acest mecanism, autorul prezintă facilităţile şi specificul acestuia, precizînd că ideea introducerii unui astfel de mecanism este una eficientă pentru optimizarea administrării costurilor de conformare şi de administrare fiscală. Rubrica Microfon este prezentată de Ludmila Lapiţcaia, doctor în economie, director companiei de audit „Europro-Audit”, care reflectă în materialul său Scutirea impozitului pe venit: aspecte fiscale şi contabile, în baza Legii cu privire la adoptarea titlurilor I și II ale Codului fiscal, anexa 7. Folosind exemple concrete, autorul explică în ce situaţii pot fi folosite acestea scutiri şi care este modul de completarea declarației pe venit VEN 12 pentru acestea. Luînd în considerare aprobarea actelor normative contabile de către ordinele Ministerului Finanţelor nr. 118 „Privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” şi nr. 119 „Privind aprobarea Planului general de conturi contabile” din 06.08.2013, redacţia revistei a hotărît să deschidă o nouă rubrica— Standartele Naționale de Contabilitate Noi (SNC Noi), moderată de Alexandru Nederiţa, doctor habilitat în economie, profesor universitar, A.S.E.M. În rubrica, vor fi publicate materialele aferente conţinutului şi modului de implementare a noilor SNC şi altor acte normative contabile, pe lîngă aceasta, sub un aspect comparativ, va fi prezentată caracteristica generală a noilor SNC, a Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative în domeniul contabilităţii. De asemenea, vor fi comentate şi explicate aspectele noi privind contabilitatea imobilizărilor necorporale şi corporale; investiţiilor imobiliare; contractelor de leasing; deprecierii activelor, ş.a. Continuînd tema contabilităţii, recomandăm articolul Ludmilei Scacunova, Active materiale pe termen lung, în cadrul compartimentului Contabilitatea practică. Menționăm că în curînd, tot în cadrul acestei rubrici, va apărea informația publicată în limba de stat, primul articol fiind despre Contabilitatea capitalului social şi suplimentar, autorului Maria Gancearuc, ContServAudit S.R.L. Totodată, amintim că toate materialele din rubricile noi le puteți vizualiza accesînd site-ul https://monitorul.fisc.md/. În rubrica Consultaţii juridice, găsiţi materialul despre Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor, autorilor Mihail Garmandir, șef al Secției contestații și reprezentarea în instanțele de judecată, IFPS şi Irina Cebaniuc, inspector principal de stat, Secția gestionarea proceselor de insolvabilitate, IFPS. Economistul Liliana Agarcova prezintă în Expert articolul despre TVA pentru exportul de servicii. În Analize şi Statistici găsiţi informații și cifre referitor la Taxa pe valoarea adăugată în perioada anilor 2010 – 2012. Pentru a beneficia de informaţia prezentată, aducem la cunoştinţa contribuabililor că aceştia au posibilitatea să procure şi în continuare abonament pentru publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD”, preţul căruia constituie 599 lei pentru anul 2013 (6 reviste). Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de abonare la publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD”, contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-031 sau vizualizaţi pagina web www.monitorul.fisc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.