11
03 2016
812

A fost acreditat un nou Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU şi alte organizaţii internaţionale cu sediul la Geneva

Noul Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU şi alte organizaţii internaţionale cu sediul la Geneva, Ambasadorul Tudor Ulianovschi, a prezentat, la 10 martie curent, scrisorile de acreditare pe lângă Organizaţia Mondială a Comerţului, fiind primit de către Directorul General al OMC, E.S. Roberto AZEVỆDO. În cadrul ceremoniei de acreditare, noul Reprezentant Permanent al Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului a reiterat interesul Guvernului Republicii Moldova de a implementa cu succes şi responsabilitate angajamentele asumate de ţara noastră din momentul aderării la OMC (iunie 2001). Totodată, Ambasadorul Tudor ULIANOVSCHI a exprimat oficial interesul Guvernului de la Chişinău de a iniţia procedura de aderare la Acordul Tehnologiilor Informaţionale (ITA), din cadrul OMC, care permite reducerea şi eliminarea ulterioară a taxelor vamale pentru 201 de produse din domeniul IT pentru statele semnatare ale Acordului ITA-2, iniţiat de Uniunea Europeană în cadrul celei de-a 10-a Conferinţe Ministeriale a OMC de la Nairobi. Directorul General, Roberto AZEVỆDO, a salutat decizia conducerii Republicii Moldova de desemna la nivel de Ambasador, reprezentarea oficială a ţării noastre la Organizaţia Mondială a Comerţului, ceea ce denotă interesul pregnant al Guvernului de la Chişinău acordat domeniului comercial-economic şi înrolării Republicii Moldova în sistemul mondial de comerţ conform practicilor şi principiilor OMC. Înaltul demnitar internaţional a încurajat autorităţile Republicii Moldova să ratifice cât de curând posibil Acordul de Facilitare a Comerţului, care va asigura premizele necesare eliminării barierelor comercial-economice, ameliorării mecanismului de lucru în domeniul carantinei fitosanitare, a siguranței alimentelor, simplificând procedurile vamale prin sporirea transparenţei acestora şi accelerării deplasării bunurilor peste granițele naționale. La rândul său, Ambasadorul Ulianovschi a asigurat conducerea OMC de implementarea cu succes a Acordului în domeniul Achiziţiilor Publice al OMC-ului, finalizat recent de către Republica Moldova, care, odată intrat în vigoare va permite administrarea mult mai eficientă a finanţelor publice şi eficientizarea transparenţei de investiţii, bunuri, servicii, asigurând contracte publice legale, inclusiv pentru întreprinderile din alte state, în condiţiile unei concurenţe loiale. Noul cadru legal urmează să fie aplicat atât investitorilor străini, întreprinderilor din alte state, cât şi furnizorilor locali, ceea va permite consacrarea unui tratament nediscriminatoriu tuturor ofertanţilor la achiziţiile publice prin respectarea noului mecanism naţional impus de OMC şi a clauzei naţiunii celei mai favorizate. La finalul ceremoniei de acreditare, Reprezentantul Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului, E.S. Tudor ULIANOVSCHI, a prezentat produsele vinicole ale ţării noastre, care în data de 10 martie curent vor participa la concursul internaţional al vinului organizat în cadrul OMC, concurând cu marii producători de vinuri din toate statele membre ale organizaţiei.

via | www.mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.