28
11 2013
2143

A fost aprobat bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Legea prevede venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 la nivel de 12 miliarde 35 milioane 836,6 mii lei, în creștere cu 14,2% în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2013, iar cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se propun la nivel de 12 miliarde 155 milioane 836,6 mii lei, sau cu 14,5% creștere față de de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2013. Viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu SAINCIUC, a menționat că sunt prevăzute contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 8,5 miliarde lei, cu o creștere de 7,8% față de 2013. Această prognoză are la bază următoarele obiective: menținerea tarifului total al contribuției de asigurări sociale de stat în cuantum de 29%; menținerea tarifului contribuției de asigurări sociale de stat în proporție de 22% la fondul de remunerare a muncii a persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă în sectorul agricol, din care 6% vor fi subvenționate de la bugetul de stat; calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat de către angajator pentru asigurarea socială a angajaților din aviația civilă, ale căror locuri de muncă se încadrează în condiții speciale, conform tarifului de 33%; calcularea contribuțiilor pentru contribuabilii ce activează pe cont propriu, prin aplicarea unei taxe fixe anuale, care în anul 2014 va constitui 5748 lei etc. La estimarea cheltuielilor de asigurări sociale de stat pentru anul 2014 s-au aplicat următoarele măsuri: indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 7,05%, care a fost calculată reieșind din prognoza creșterii indicelui prețurilor de consum mediu anual pe anul 2013 de 4,1% și creșterea salariului nominal mediu lunar de 10%. De asemenea, s-a ținut cont de indexarea indemnizațiilor de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale cu 7,05%; modificarea, începând cu 01.01.2014 a sursei de finanțare a pensiilor unor categorii de angajați din domeniul culturii 50/50 din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetului de stat, precum și majorarea mărimii minime a îndemnizației lunare pentru creșterea copilului până la vârsta de trei ani, cu 100 de lei, de la 300 până la 400 lei.

via www.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.