30
10 2014
3092

A fost aprobat Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS

În scopul reglementării procesului de efectuare a corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS, Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat prin ordinul nr.148-A din 03.06.2014 Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la BASS (în continuare - Regulament). Regulamentul reglementează următoarele tipuri de corectări:
  1. trecerea sumelor plătite în plus sau incorect de la un tip de plată la altul;
  2. corectarea codului fiscal neidentificat;
  3. corectarea de la un cod fiscal la altul;
  4. înscrierea restituirii sumelor plătite în plus;
  5. corectarea majorărilor de întârziere;
  6. plăţile efectuate în baza Legii nr.39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari;
  7. sumele luate la evidenţă specială;
  8. sumele aferente actelor de control;
  9. transferarea soldurilor de la un cod fiscal la alt cod fiscal;
  10. transmiterea soldului plătitorului la BASS de la un organ fiscal la alt organ fiscal.
Vizitatorii site-ului pot face cunoştinţă cu acest document la rubrica Pentru agenţii economici/ Regulamente .

via cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.