27
06 2015
776

A treia Conferinţă naţională a auditorilor interni "Guvernare mai bună prin audit"

Cea de-a treia Conferinţă naţională în domeniul auditului intern cu genericul: ,,Guvernare mai bună prin audit”, organizată de către Ministerul Finanţelor cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei prin intermediul unui Acord de colaborare, în vederea consolidării relaţiilor profesionale dar şi a celor informale, a avut loc la 25 iunie 2015 şi a întrunit circa 100 de participanţi, printre care şi experţi internaţionali.

Evenimentul şi-a propus să reunească reprezentanţii entităţilor publice pentru a dezbate problemele de activitate ale acestora şi a realiza un schimb de bune practici privind realizarea activităţilor operaţionale referitor la sistemul de Control Financiar Public Intern (CFPI).

În debutul Conferinţei, Ministrul Finanţelor Anatol Arapu a menţionat că, sistemul de management financiar şi control trebuie perceput ca un instrument de management menit să faciliteze şi să îmbunătăţească activitatea în întregul sector, mai ales că, în ţara noastră există un arsenal amplu de auditori interni, cu experienţă, care pot avea rolul de promotori ai sistemului respectiv, în cadrul entităţilor pe care le reprezintă.

Îmi exprim încrederea că activităţile îndreptate spre implementarea programului CFPI pornesc de la premisele experienţei profesioniştilor implicaţi, iar competitivitatea entităţilor publice şi definirea clară a obiectivelor vor aduce rezultate solide, a menţionat Anatol Arapu.

În cadrul Conferinţei, au fost discutate cele mai recente evaluări, analize şi soluţii ce vizează sistemul CFPI pentru anul 2014, a fost prezentat Raportul anual consolidat privind CFPI pentru anul 2014, progresele înregistrate, lacunele identificate, au fost oferite recomandări în vederea înlăturării acestora, implementarea măsurilor din Planul de acţiuni al Programului de dezvoltare a CFPI preconizat pentru anul 2015 şi alte subiecte, dezvoltate de către reprezentanţii Ministerului Finanţelor, Curţii de Conturi, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Primăriei mun. Chişinău, etc.

Totodată, Asociaţia Auditorilor Interni din Republica Moldova a remarcat contribuţia sa în dezvoltarea profesiei de audit intern în sectorul public.

Jan van Tuinen, expert senior, Ministerul Finanţelor al Olandei, în prezentarea sa, a vorbit despre importanţa răspunderii manageriale şi a precizat că aceasta constituie baza conceptului de audit intern, iar pentru atingerea obiectivelor propuse e nevoie de planificare, monitorizare şi control.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.