10
02 2020
678

Accesul în RCA Data

În Monitorul Oficial din 7 februarie curent Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat Hotărârea nr. 4/5 din 03.02.2020 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/6/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Documentul prevede că înregistrarea, modificarea sau completarea datelor în nomenclatoarele Sistemului aferente personalului propriu al brokerului de asigurare cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare, asistenţilor în brokeraj – persoane fizice şi personalului propriu din cadrul asistenţilor în brokeraj – persoane juridice, activarea și dezactivarea accesului la Sistem se efectuează de către o persoană împuternicită de brokerul de asigurare cu atribuţii de administrare a Sistemului, în baza dispoziţiei pe suport de hârtie, semnată de conducătorul brokerului. În acest sens, hotărârea se completează cu anexa nr. 2, ce conține Dispoziția cu privire la autorizarea accesului, înregistrarea/modificarea și/sau completarea datelor în nomenclatoarele SIA de stat RCA Data. Prin aceasta, conducătorul brokerului de asigurare dispune de autorizarea accesului în nomenclatoarele RCA Data. Totodată, personalul propriu al asigurătorului cu atribuții de procesare a dosarelor de daună va înregistra informația în Sistem din momentul depunerii de către persoana păgubită sau de către reprezentantul legal al acesteia a cererii de despăgubire, precum și va actualiza ulterior toate datele aferente dosarului de daună până la achitarea integrală a despăgubirii de asigurare. Documentul mai prevede substituirea termenelor „agenții de asigurare și agenții bancassurance” cu cuvintele „intermediari în asigurări”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării. Notă: Regulamentul cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto stabilește implementarea, funcţionarea și dezvoltarea în Sistemul informaţional automatizat de stat RCA Data a aspectelor ce țin de procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, mecanismul de completare a nomenclatoarelor în Sistem, măsurile de securizare a Sistemului, înregistrarea utilizatorilor și accesul acestora la Sistem.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.