18
03 2017
1258

Accesul populației la asistența medicală de urgență va fi îmbunătățit

În cadrul instituțiilor medico - sanitare spitalicești vor fi instituite Unități de Primire Urgențe(UPU), potrivit proiectului ordinului Ministerului Sănătății, expus pentru consultări publice. Regulamentul - cadru privind organizarea și funcționarea UPU, care însoțește proiectul ordinului MS specifică, că UPU constituie o subdiviziune structurală a spitalului, care acordă asistență medicală de urgență și programată 24 din 24ore în conformitate cu normele stabilite de legislație și acele normative. Scopul instituirii acestora este de a spori accesul la asistența medicală de urgență, de a majora șansele de supravețuire a pacienților și reducerea deceselor prevenibile în rândul populației. UPU va dispune de personal propriu, de specialiști bine pregătiți destinați triajului, evaluării și tratamentului de urgență a pacienților cu afecțiuni acute, care se prezintă la spital spontan, sunt transportați de ambulanțe, prin transfer din alte spitale, și pacienții programați ce necesită spitalizare ulterioară. În funcție de numărul de adresări, nivelul de competență și dotare, UPU vor fi clasificate în UPU de 3 tipuri, cu statut de departament, care va dispune de compartiment propriu de radio-imagistică, de laborator, de servicii de terapie intensivă, de diagnostică funcțională. UPU tip II și tip III vor avea statut de secții. În cadrul UPU vor activa medici-specialiști în anesteziologie, radiologie, terapie intensivă, asistenți medicali de triaj, asistenți sociali și alți specialiști. Proiectul Regulamentului - cadru stabilește obligațiile funcționale ale fiecărui medic sau asistent medical, încadrat în UPU, fișa de post a fiecărui angajat. UPU va acorda asistență medicală tuturor pacienților, care se vor adresa cu stări acute sau cu acutizarea afecțiunilor cronice. Se interzice refuzul asistenței medicale pacienților, care s-au adresat în UPU, fără a fi examinați, evaluați și stabilită lipsa unei afecțiuni, ce necesită îngrijiri medicale. Pacienții, care reprezintă cazuri sociale și la momentul adresării necesită îngrijiri medicale vor fi tratați ca fiind cazuri medicale urgente, totodată fiind implicat asistentul social din UPU. Medicii specialiști din liniile de gardă responsabili de consultarea pacienților și acordarea asistenței de urgență vor fi obligați să se prezinte în timp de 5 minute la pacientul aflat în stare critică, și în timp de 10 minute, dacă acesta se află în stare stabilă. Pacienții trimiși pentru consultații interclinice și cei trimiși de medicii de familie vor fi examinați în secții, în cadrul serviciului consultativ al spitalului.Accesul pacientului în spațiul de tratament a UPU se va permite în baza triajului, care stabilește prioritatea din punct de vedere medical. Accesul rudelor pacientului în sala de tratament este strict interzis, fără inițiativa medicilor. Regulamentul – cadru obligă documentarea asistenței medicale, oferite în cadrul UPU, întocmirea fișei medicale pentru fiece adresare. În caz de deces, fișa medicală va fi întocmită de medicul de urgență, în comun cu medicul specialist din linia de gardă, responsabil de pacient. Cazul va fi raportat la statistica medicală, ca deces în UPU. Criteriile de internare în UPU sunt starea critică a pacientului, posibilitatea apariției unor complicații și necesitatea de monitorizare cu aplicarea unor investigații suplimentare, necesitatea unor intervenții chirurgicale de urgență, imposibilitatea pacientului de a se autoângriji. Pacientul în stare critică nu poate fi reținut în UPU mai mult de 3 ore din momentul sosirii, după aceea trebuie să fie internat în spital. Aspecte importante, abordate în Regulamentul – cadru se referă la colaborarea UPU cu Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cu alte instituții medicale. De asemenea documentul face referire la funcționarea unor servicii în UPU, inclusiv Serviciului mobil de terapie intensivă, formarea echipelor, dotarea acestuia. Regulamentul – cadru prevede că în șase instituții medico-sanitare spitalicești să fie deschise UPU tip III. Aceste sunt Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Municipal pentru Copii ”Valentin Ignatenco”, spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” din Chișinău. În cadrul Spitalului Clinic Municipal Bălți vor fi instituite două UPU, una pediatrică și alta pentru adulți, o UPU de tip III va fi găzduită de Spitalul raional Cahul. UPU tip II și tip I vor fi deschise în mai multe instituții spitalicești din Chișinău, Bălți, precum și spitale din raioanele RM. În total e vorba de 12 UPU tip II și 43 de tip I. Finanțarea instituirii UPU se va face din mijloacele FAOAM, în funcție de nivelul de competență a spitalului, din care face parte UPU, precum și din numărul mediu a cazurilor de adresări la medic, inclusiv cu stări grave în ultimii trei ani. Proiectul Ordinului MS și a Regulamentului - cadru care îl însoțește va intra în vigoare după aprobarea acestuia de către Guvern și publicare în MO RM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.