Știri

Accesul la informație, important pentru activitățile de investigație a fraudelor economice și corupției

Centru Național Anticorupție propune pentru consultări publice un proiect de lege privind modificarea și completarea Codului Vamal, articolului 17/2 . Prin aceste modificări și completări Centrului Naţional Anticorupţie i se dorește să obțină accesul la blocul de date cuprinse în Sistemul Informaţional Integrat Vamal şi Sistemul Informaţional Integrat Vamal „ASYCUDA World”. În nota informativă ce însoțește proiectul de lege, CNA menționează refuzurile repetate ale Serviciului Vamal la solicitările CNA privind accesul la blocul de date din sistemele nominalizate, pe motiv că datele ar fi cu accesibilitate limitată. Argumentarea respectivă, în opinia CNA, ar fi ”insuficientă şi incoerentă”, deoarece, potrivit art. 7 alin. (4) din Legea din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, Nu se vor impune restricţii ale libertăţii de informare, decît dacă furnizorul de informaţii poate demonstra că restricţia este reglementată prin lege organică şi necesară într-o societate democratică pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei sau protecţiei securităţii naţionale şi că prejudiciul adus acestor drepturi şi interese ar fi mai mare decît interesul public în cunoaşterea informaţiei. CNA subliniază, că ”anume activităţile speciale de investigaţie, în cadrul cărora există necesitatea cunoaşterii informaţiei vamale şi stau la baza descoperirii infracţiunilor de fraudă economică și corupție”. Neacordarea accesului la informațiile nominalizate, susține CNA, sunt total nefondate, citînd și prevederile altor legi ce vizează accesul la informație. Avînd în vedere cadrul normativ existent, sesizăm faptul că Serviciul Vamal a îngrădit subit şi neargumentat accesul organelor de investigaţii ale instituţiilor/structurilor de ocrotire a normelor de drept din ţară, la informaţii care sunt indispensabile descoperirii infracţiunilor de corupţie şi fraudă economică, infracţiuni, care în unele cazuri reies nemijlocit din activitatea vamală. Limitarea furnizării datelor aferente activităţii vamale face imposibilă documentarea faptelor infracţionale aflate la etapa de documentare în afara procesului penal, ori această stare de lucruri duce la stoparea în prezent a dosarelor speciale care vizează posibile fapte/activităţi criminale cu implicarea declaranţilor şi a funcţionarilor din sistemul vamal, – se mai menționează în Nota informativă. În opinia CNA, Serviciul Vamal interpretează şi aplică eronat prevederile art. 17/1 alin. (2)din Codul vamal, în baza căruia a semnat Acorduri cu autorităţile publice din Republica Moldova. Spiritul legii şi scopul reglementării art. 17/1 fiind de fapt altul – de a optimiza schimbul de informaţii dintre organele vamale şi agenţii economici (persoane fizice şi juridice). CNA mai menționează, că proiectul de lege nu vine, de fapt, cu elemente noi, ci propune revenirea la formula normativă existentă pînă la operarea modificărilor prin Legea din 23.12.2013 privind modificarea şi completarea actelor legislative şi Legea din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, permiţînd astfel accesul la blocul de date cuprinse în Sistemul Informaţional Integrat Vamal şi Sistemul Informaţional Integrat Vamal „ASYCUDA World”. Implementarea proiectului de lege nu presupune alocarea din bugetul de stat a resurselor financiare suplimentare.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1598 vizualizări

Data publicării:

30 Septembrie /2015 16:30

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

fraude | CNA | Codul vamal | proiect de lege | coruptie

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon