12
11 2015
881

Accesul la medicamente compensate va fi îmbunătățit

Cantitatea de comprimate, prescrise pe un formular de rețetă, conform necesităților pacientului, va fi majorată pentru maxim trei luni de tratament, față de două luni în prezent. Aceasta, potrivit proiectului de modificări și completări, elaborat de Ministerul Sănătății la decizia guvernului din 13 decembrie 2005 ”Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și propus pentru consultări publice. Necesitatea de majorare a termenului de prescriere a fost solicitată și în numeroasele adresări ale pacienților. Ea va permite îmbunătăţirea accesului persoanelor la medicamente compensate pentru tratament de susţinere de durată şi la sporirea gradului de satisfacţie a populaţiei prin reducerea vizitelor frecvente la medic. De asemenea, în scopul asigurării calităţii tratamentului efectuat în condiţii de ambulatoriu a pacienţilor cu diabet zaharat, controlului adecvat a diabetului zaharat, precum și evitării complicaţiilor acute şi tardive ale aceste maladii se propune de a include în Lista pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală dispozitivele pentru efectuarea testelor de glicemie. O problemă reprezintă asigurarea pacienţilor cu intervenţii chirurgicale pe colon cu pungi colectoare pentru stome. Pungile colectoare, de asemenea se propune să fie introduse în Lista de medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate. Instituţiile medico-sanitare din republică efectuează prescrierea medicamentelor compensate din anul 2005, cînd s-a început implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Obiectivul este de a consolida mecanismul de protecţie financiară a persoanelor asigurate, afectate de anumite maladii cu impact major asupra sănătăţii individuale şi publice. Potrivit prevederilor Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate, dreptul de a prescrie medicamentele compensate se oferă medicului de familie, care este persoana de prim contact cu persoana asigurată. De asemenea, responsabilitatea pentru prescrierea unor medicamente specifice o au şi medicii psihiatri, neurologi şi endocrinologi. Printre medicamentele compensate în prezent în RM se înscriu cele pentru tratamentul bolilor aparatului circulator, cele destinate pentru hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă cronică, care determină riscul cardiovascular. De asemenea, în lista medicamentelor compensate au fost incluse medicamente compensate 100% pentru copiii de pînă la vîrsta de 5 ani, gravide, ulterior unele din ele fiind extinse pentru copiii de pînă la 18 ani. Pe parcursul anilor lista medicamentelor compensate a fost completată cu medicamente utilizate în tratamentul de susţinere a maladiilor aparatului digestiv, cu preparate psihotrope, antidiabetice atît insuline, cît şi forme tabletate, preparate anticonvulsive, antiastmatice, preparate pentru tratamentul unele maladii rare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.