05
05 2017
624

Achiziţiile publice vor avea un vocabular

Guvernul a susţinut, în cadrul şedinţei sale, aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), care a fost elaborat în scopul menţinerii Registrului de stat al achiziţiilor publice.

Acest vocabular reprezintă un sistem unic de clasificare aplicabilă achizițiilor publice care contribuie la creșterea calității anunțurilor și reducerii timpului necesar pentru publicarea acestora. Totodată, va simplifica în mod considerabil activitatea autorităților contractante, cât și a operatorilor economici în procesul de achiziții.

Implementarea proiectului respectiv nu implică mijloace financiare
, a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.

Astfel, vocabularul comun al achiziţiilor publice este strucutrat într-un vocabular principal şi unul suplimentar. Cel prinicpal conţine denumiri de bunuri, lucrări şi servicii care constituie obiectul contractelor de achiziţii publice, pe când cel suplimentar se utilizează pentru a completa descrierea obiectului contractelor de achiziţii publice şi cuprinde un şir de coduri alfanumerice.

Ambele vocabulare cu elementele lor sunt anexe la proiect.

Conform Regulamentului, fiecărui obiect îi corespunde câte un cod CPV, cum ar fi:

 • 03000000-1 – produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe
 • 031000000-2 – produse agricole şi horticultură
 • 03111800-0 – seminţe de fructe
 • 03114200-5 – plante furajere.

Conform documentului, autoritatea contractantă va identifica, în cadrul procedurilor de achiziţii publice, codul CPV care va descrie cel mai bine necesitatea achiziţiei.

Autoritatea va identifica, mai întâi, în cuprinsul vocabularului suplimentar, secţiunea vizată (A-U), iar apoi grupa care conţine codul cu descrierea suplimentară, în vederea detalierii codurilor din cuprinsul vocabularului principal.

Menţionăm că CPV reprezintă un sistem unic de clasificare aplicabil în procesul achiziţiilor publice, care va fi utilizat în scopul unificării referinţelor folosite de autorităţile contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei.

Impactul clasificatorului constituie, pe lângă creşterea calităţii anunţurilor şi reducerii timpului necesar publicării lor, posibilitatea de a realiza statisticile de calitate bazate pe un sistem unic, care este pe larg răspândit în cadrul Uniunii Europene.

Totodată, în cadrul şedinţei Executivului a fost aprobat un proiect ce se referă la abrogarea unui şir de hotărâri de Guvern ce ţin de achiziţiile publice.

Proiectul vine să abroge un șir de hotărâri de Guvern nefuncționale și depășite care cădeau sub incidența Legii nr. 96 din 2007 privind achizițiile publice. Având în vedere că a fost aprobată o lege nouă, aceste hotărâri sunt depășite, a menţionat ministrul Finanţelor.

Hotărârile ce au fost abrogate sunt:

 • Hotărârea Guvernului nr.98 din 31 ianuarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de licitaţie”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1513 din 29 decembrie 2007 «Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.98 din 31 ianuarie 2005»
 • Hotărârea Guvernului nr.352 din 5 mai 2009 «Pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor»
 • Punctul 21 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.661 din 10 noiembrie 2009
 • Hotărârea Guvernului nr. 1121 din 10 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii”,
 • Hotărârea Guvernului nr. 723 din 28 septembrie 2012 «Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărâri ale Guvernului»
 • Hotărârea Guvernului nr. 763 din 11 octombrie 2011 «Cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii»
 • Punctul 35 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 928 din 12 decembrie 2012
 • Punctul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 545 din 17 iulie 2013 «Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului»
 • Hotărârea Guvernului nr.794 dn 6 octombrie 2013 „Pentru aproarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de negociere

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.