07
05 2021
278

Achizițiile publice în trimestrul I

În primele trei luni ale anului 2021 de către toate autorităţile contractante au fost realizate proceduri de achiziţii publice în valoare totală de peste 1,6 mld. lei, cu 220 mil. lei mai puțin decât în perioada similară a anului 2020, ceea ce reprezintă o diminuare de 12,07%, potrivit Raportului publicat de Agenția Achiziții Publice, deși în trimestrul I al anului curent au fost încheiate 3365 contracte de achiziții şi acorduri adiționale, cu 302 mai multe decât în perioada similară a anului 2020.
 
Analizând informaţia privind repartizarea achiziţiilor publice după tipul obiectului de achiziţie, constatăm că cele mai multe contracte au fost încheiate pentru procurarea de bunuri – 2388. Pentru achiziționarea de lucrări au fost încheiate 154 contracte și 623 – pentru servicii.

 

Agenția a examinat deciziile de atribuire și dările de seamă privind desfășurarea procedurii de negociere fără publicare de către autoritățile contractante, în rezultatul cărora au fost încheiate 252 contracte și acorduri adiționale de achiziție în sumă totală de circa 232 mil. lei. În trimestrul I al anului 2021 s-a înregistrat o creștere cu 5,15% a ponderii achizițiilor desfășurate prin negociere fără publicarea anunțului de participare față de trimestrul I al anului 2020, această creștere fiind determinată prin faptul că o parte de contracte încheiate au fost condiționate de situația de urgență provocată de infecția cu COVID-19.

 

Totodată, în perioada analizată prin intermediul SIA RSAP au fost încheiate 465 contracte și acorduri adiționale, iar în rezultatul desfășurării licitațiilor deschise au fost încheiate de către autorităţile contractante 1324 contracte de achiziţie și acorduri adiţionale, iar în rezultatul desfășurării procedurilor prin crearea ofertelor de prețuri (COP) prin intermediul MTender au fost încheiate de către autorităţile contractante 1323 contracte de achiziţie și acorduri adiţionale.

 

În perioada analizată nu a fost anunțată nici o procedură de acord-cadru, însă ca rezultat a procedurilor desfășurate în anii precedenți a fost încheiat un contract în sumă totală de 67 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.