22
01 2018
1032

Acordul de Asociere: Cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare

Oportunitatea participării reprezentanţilor societăţii civile la consultaţiile publice pentru revizuirea Planului naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 rămâne în vigoare. Consultările vor avea loc la 30 ianuarie şi vor viza titlurile II-VI din Planul de acţiuni. În titlul IV din document se conţin acţiunile ce au drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară în domeniul cooperării economice şi alte tipuri de cooperare sectorială. Măsurile cuprind: • reforma administraţiei publice • dialogul economic • dreptul societăţilor comerciale, contabilitate şi audit • guvernanţa corporativă • ocuparea forţei de muncă • politică socială şi egalitatea de şanse • protecţia consumatorilor • statistică • agricultură şi dezvoltare regională • cooperare în sectorul energetic şi altele. Potrivit documentului, până în decembrie 2018 autorităţile trebuie să elaboreze proiectul Codului de procedură administrativă, iar în perioada iunie-septembrie 2018 – proiectul de lege cu privire la serviciile publice. În semestrul II al anului 2018 urmează să fie definitivat un proiect de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. De asemenea, va fi implementat un Nomenclator al competenţelor APC şi APL. Totodată, vor fi consolidate capacităţile autorităţilor pubice centrale şi locale implicate domenii precum relaţiile cu diaspora, migraţie şi dezvoltare. Ministerul Economiei şi Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei, vor perfecta, anual, rapoarte privind politica macroeconomică şi reformele structurale, precum şi privind performanţele şi perspectivele macroeconomice, strategiile de dezvoltare economică. O altă măsură este crearea unui set de norme şi practici în domeniul societăţilor comerciale şi al guvernanţei corporative, contabilităţii şi al auditului, pentru ca acestea să colaboreze în domeniul protecţiei acţionariatului, a creditorilor şi altor părţi interesate, în conformitate cu normele UE, introducerea unor standarde internaţionale relevante de dezvoltare în continuare a politicii de guvenanţă corporativă. În titlu se mai menţionează elaborarea legii contabilităţii, iar termenul este trimestrul III al anului 2017. Reamintim că legea a fost votată în lectură finală la 15 decembrie 2017, precum şi a legii privind auditul situaţiilor financiare, la fel adoptată la aceeaşi şedinţă. Pentru trimestrul II al anului curent este preconizată elaborarea unui proiect de lege privind ocuparea forţei de muncă, care este estimat la circa 100 mil. lei, precum şi modernizarea, în perioada 2018-2019, a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a structurilor sale teritoriale. Modernizarea ANOFM va fi făcută din surse externe şi va costa circa 20 mil. lei. Tot în domeniul ocupării forţei de muncă va fi elaborat şi implementat conceptul Observatorului Pieţei Muncii, termenul de realizare fiind anul 2018, iar costurile sunt estimate la 300 mii lei. La fel, este prevăzută digitalizarea bazei de date a Camerei Înregistrării de Stat pentru a permite depunerea, menţinerea şi obţinerea informaţiilor în conformitate cu cerinţele europene. Costurile estimative pentru această măsură sunt 20 mil. lei, care vor fi oferiţi din cadrul asistenţei UE. În domeniul finanţelor publice este prevăzută revizuirea şi îmbunătăţirea procedurilor de planificare şi elaborare a bugetului. Totodată, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de stat, Serviciul Vamal şi Agenţia Achiziţii Publice urmează să implementeze Strategia managementului finanţelor publice actualizate, în primul trimestrul al anului 2018 şi trimetrul II 2019. Autorităţile trebuie să elaboreze proiectul ordinului privind aprobarea Standardelor naţionale de contabilitate pentru sectorul public, care va fi făcut din contul Proiectului managementului finanţelor publice şi va costa 45 mii euro. Proiectul va fi implementat în trimestrul IV al anului 2019, însă intrarea lui în vigoare este preconizată peste doi ani. Proiectul mai prevede elaborarea strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern pe termen mediu, din contul programelor bugetare ale autorităţii publice. De asemenea, se preconizează crearea şi suplinirea cu personal a subdiviziunilor de audit intern în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale de nivelul II, indicatorul fiind 35 de subdiviziuni de audit intern în cadrul APL de nivelul II şi 15 subdiviziuni de audit intern pentru APC. Notă: la consultaţiile publice vor fi discutate şi titlurile ce ţin de justiţie şi politica externă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.