24
01 2020
805

Acțiuni de prevenire şi combatere a spălării banilor

Pe parcursul anului curent se planifică efectuarea de către entitățile raportoare a auditului intern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, se prevede îmbunătățirea analizei tranzacțiilor realizate în numerar, în scopul identificării tipologiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Măsurile date sunt incluse în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024. Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia a fost prezentat ieri, 23 ianuarie 2020, în cadrul ședinței secretarilor de stat. Astfel, se preconizează consolidarea capacității investigatorilor, inclusiv al Serviciului Vamal, crearea şi coordonarea activității Grupului de lucru pentru efectuarea evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor, elaborarea şi actualizarea manualelor cu privire la supravegherea entităţilor raportoare. De asemenea, în document este inclusă evaluarea sectorului ONG-urilor în scopul identificării tipurilor de ONG vulnerabile de a fi utilizate în scop de finanțare a terorismului. Autoritățile intenționează să efectueze și o analiză detaliată a măsurii în care entităţile juridice înregistrate în Moldova pot fi sau sunt folosite în mod necorespunzător pentru spălarea banilor/finanţarea terorismului. Potrivit proiectului, fiecare instituţie responsabilă va identifica şi va planifica, în funcţie de necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acţiuni, atât din surse bugetare proprii, cât şi din accesarea asistenţei oferite de organizaţiile internaţionale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.