13
01 2021
507

Acțiunile legate de încălcarea dreptului la petiționare sunt scutite de plata taxei de stat

Din data de 31 decembrie 2020 de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti sunt scutiți și reclamanții ce vor depune în instanțele de judecată cereri în acțiunile legate de încălcarea dreptului la petiționare. Cu prevederea respectivă a fost completată Legea taxei de stat nr.1216/1992, în MO al RM fiind publicată Legea nr.251 din 16 decembrie 2020.   
 
Amintim că taxa de stat este suma percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sunt exercitate acţiuni sau eliberate documente de importanţă juridică.

 

Legislația în vigoare stabilește că sunt scutiți de plata taxei reclamanții în acţiunile născute din raporturi de contencios administrativ; de protecţie a drepturilor consumatorilor; de încălcare a legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal; privind faptele de discriminare; de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin infracțiune etc.

În condițiile Codului administrativ al RM, prin petiție se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică, iar a
utoritățile publice sunt obligate să asigure primirea, înregistrarea și soluționarea petițiilor înaintate, precum și legalitatea deciziilor și comunicarea lor în termen legal (de regulă, 30 de zile din data înregistrării petiției).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.