03
10 2017
994

Activitatea cazinourilor: pe lângă drepturi, există obligaţiuni

Evidenţa zilnică a jocurilor de noroc se asigură prin confirmarea documentară - bonurile de casă emise de MCC și înregistrarea concomitentă a operaţiunilor în Registrul MCC. Guvernul a aprobat Regulamentul-tip cu privire la organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, care conține drepturile, obligațiile și interdicțiile atât pentru organizatorul jocurilor, cât şi pentru jucători, cerințele față de localul de joc și sala cazionului, utilajul și mijloacele de joc, condițiile de plată a câștigurilor etc. Potrivit documentului, ținerea evidenţei primare a jocurilor de noroc în cazinou se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind completarea formularelor tipizate ale evidenţei primare a jocurilor de noroc, iar cazinoul trebuie să dispună de formulare, completate de către lucrătorii acestuia, necesare pentru circularea banilor. Formularele sunt: • Registru de evidenţă a fişelor şi a mijloacelor băneşti, formularul Caz -1; Registru de evidenţă a fişelor la fiecare masă, formularul Caz -3; • Registru de evidenţă a fişelor schimbate în casă pe parcursul zilei de lucru şi a sumei mijloacelor băneşti disponibile, formularul Caz -4; • Registru de evidenţă a rezultatelor jocurilor de noroc la fiecare masă, formularul Caz-5; • Tabel centralizator privind evidenţa rezultatelor zilnice ale jocurilor de noroc, formularul Caz -6; • Tabel lunar centralizator privind evidenţa rezultatelor zilnice a cazinoului, formularul Caz-7. Totodată, pe lângă formularele menţionate se vor completa și cele de evidenţă a câştigurilor achitate, borderoul, formularul flotei de bază a casei şi formularul încasărilor. Regulamentul mai prevede că sumele obţinute de către casier la începutul jocului şi la închidere se fixează în Borderou, concomitent acesta este obligat să elibereze şi cecurile prin intermediul MCC. La rândul său, jucătorul va avea dreptul de a participa la jocurile de noroc practicate în cadrul cazinoului doar după emiterea bonului de către MCC și după recepționarea de către acesta a bonului de casă ce confirmă plata mizelor în care se fac mențiunile obligatorii despre: miza-puncte, valoarea totală a echivalentului și a numerarului depus. Cât privește reţinenerea impozitului, conform articolul 901, alin. 33 din Codul fiscal, fiecare plătitor de câștiguri urmează să reţină și să verse la buget un impozit în mărime de 18% din câștigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câştigurilor de la campaniile promoţionale sau din loterii şi pariuri. Regulamentul conține și prevederi referitoare la garanţia financiară în cazul jocurilor de noroc, care se efectuează sub următoarele forme: • încheierea contractului de asigurare cu compania de asigurări în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea câştigurilor în bani; • acordarea garanţiei bancare în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea câştigurilor în bani; • vărsarea sumei respective pe contul bancar, cu rambursarea ulterioară a acestei sume împreună cu dobânda după expirarea termenului de valabilitate a licenţei (dacă această sumă nu a fost folosită); • gajarea imobilului care constituie proprietatea organizatorului jocurilor de noroc. La desfășurarea activităților în domeniul jocurilor de noroc de către cazinouri, garanția financiară urmează să asigure, după obţinerea licenţei corespunzătoare, dar înainte de a începe genul de activitate licenţiat, riscul de neachitare a câştigurilor jucătorilor contra unei sume nu mai mici decât capitalul social. În fiecare an de gestiune ulterior, garanția financiară trebuie să asigure acest risc contra unei sume echivalente cu diferența pozitivă dintre suma câștigurilor jucătorilor și suma mizelor de joc din anul precedent de gestiune, dar nu mai mică decât capitalul social. Pentru funcționarea normală a cazinoului și pentru acoperirea câştigurilor posibile ale jucătorilor, la începutul programului de lucru al cazinoului, suma de asigurare a trebuie să constituie echivalentul sumei de 2000 de euro pentru fiecare masă de joc cu cărţi sau zaruri şi de 3000 de euro – pentru fiecare ruletă. Sumele vor fi calculate la cursul oficial de schimb valutar al zilei, stabilit de Banca Națională a Moldovei. Totodată, organizatorul jocurilor de noroc va fi obligat să desfășoare doar tipurile de jocuri de noroc specificate în licența pentru activitatea în domeniu și doar după ce obține licența respectivă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.