19
06 2017
660

Activitatea comercial-economică în cadrul misiunilor diplomatice ale RM peste hotare

Regulamentul privind birourile (secţiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 190-200 din 16 iunie curent. Documentul stabilește misiunea, obiectivele şi atribuţiile birourilor comercial-economice, care sunt create să promoveze interesele economice ale Republicii Moldova, să protejeze drepturile agenţilor economici, să contribuie la dezvoltarea relaţiilor comercial-economice prin atragerea investiţiilor, promovarea schimburilor comerciale, în special a exporturilor produselor moldovenești, participarea la implementarea tratatelor economice bilaterale şi multilaterale în statul de reședinţă şi în statele de acreditare prin cumul. Birourile sau asociaţiile socio-economice au un şir de atribuţii ce se referă la stabilirea contactelor cu autorităţile şi comunitatea oamenilor de afaceri din statul de reședinţă, în special cu potenţialii parteneri de afaceri și investitori, distribuitori de mărfuri; acordarea asistenţei de specialitate agenţilor economici autohtoni, prezentarea informaţiei privind modalităţile de accesare a pieţelor respective, barierele tarifare şi netarifare, mecanismele regulatorii locale, diferenţele culturale; identificarea pieţelor de export și facilitarea accesului produselor autohtone din sectoarele cu potenţial înalt de export pe pieţele respective; identificarea și asigurarea participării companiilor străine relevante în cadrul evenimentelor de promovare a exportului din Republica Moldova în vederea stabilirii parteneriatelor cu companiile autohtone; asigurarea participării companiilor autohtone la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţara de reşedinţă, în scopul promovării produselor moldovenești, etc. Evaluarea activităţii Biroului se va efectua anual de către Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în baza obiectivelor, indicatorilor de rezultat și proces, stabiliţi anual în planul de activitate, coordonată de ministerele vizate și MIEPO. Potrivit Regulamentului, cheltuielile Biroului comercial-economic sunt prevăzute în limitele mijloacelor financiare alocate fiecărei misiunii diplomatice conform bugetului de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.