Știri

Activitatea ISM în trimestrul I

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a publicat raportul de activitate pentru trimestrul I al anului curent. Astfel, în primul trimestru al anului 2019, inspectorii de muncă au efectuat 302 controale la entitățile cu un număr de 19292 salariaţi. În sectorul public au fost efectuate 191 controale și 111 – în sectorul privat. Din numărul total, 188 constituie controale planificate (dintre care 137 în sectorul public și 51 în sectorul privat) şi 114 au fost inopinate (din care 54 în sectorul public și 60 în sectorul privat). În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 1936 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenelor de plată a salariului. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 234 informații-răspuns de la întreprinderi privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. În contextul monitorizării modului şi termenelor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, au fost efectuate 5 controale inopinate pentru examinarea petițiilor la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de peste 797,8 mii lei față de 71 angajați. Inspectorii de muncă au stabilit termene de lichidare a restanţelor salariale și au încheiat 2 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 57 al.1 Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Un obiectiv aparte al ISM este intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, acesta fiind prevăzut în Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii nedeclarate. În trimestrul I au fost întreprinse 5 controale inopinate la 2 agenți economici și 3 angajatori-persoane fizice, fiind depistate 11 persoane ce activau fără forme legale de angajare. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 4 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 551 Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”, au fost întreprinse activități de inspecție în comun cu reprezentanții autorităților semnatare ale Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, aprobat prin Ordinul comun nr. 12-a din 05 mai 2015 între Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Astfel, inspectorii de muncă au întreprins: - 4 controale (inclusiv 3 inopinate) în comun cu reprezentanții subdiviziunii teritoriale ale sindicatelor din educație; - 1 control în baza sesizării Inspectoratului de poliție. Pe parcursul lunilor ianuarie – martie ale anului 2019, de către inspectorii de muncă au fost monitorizate 168 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective la 35 unităţi au fost rezervate 84 locuri de muncă. La 34 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 113 persoane cu dizabilităţi. La 15 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 8 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformare la prevederile legii nominalizate. În aceeași perioadă a fost efectuat controlul asupra corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă la 36 unități, ai căror salariați în perioada 2016 – 2018 au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (cauzate de boli obișnuite, accidente nelegate de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav). Ca rezultat al controalelor au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor în valoare de 405,83 lei. ISM a întreprins și măsuri pentru soluţionarea a 504 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 54% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 18% - semnalizează cazuri de concediere/reducere a personalului; 7% - sesizează încălcări la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă; 6% - sesizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; câte 4% - constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă și sesizări privind calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; 7% - invocă alte probleme. De asemenea, au fost examinate 262 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 270 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă au acordat ajutor metodologic şi consultativ la 382 cetăţeni.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1070 vizualizări

Data publicării:

19 Aprilie /2019 08:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

ISM | inspectare | contraventie administrativa | Salariile în plic | munca la negru | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon