Știri

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014 1

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2013 a constituit 110,3%. În luna februarie 2014 faţă de februarie 2013 acest indice a marcat 108,2%. Industria extractivă în ianuarie-februarie 2014 comparativ cu ianuarie-februarie 2013 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 7,1%. Industria prelucrătoare în ianuarie-februarie 2014 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 13,7%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 6,9%. În ianuarie-februarie 2014 faţă de ianuarie-februarie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 22,7% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 3,3%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 4,0 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 1,1%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 24,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 21,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 15,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 12,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor lactate – cu 10,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 2,4%. În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: fabricarea vinurilor din struguri – cu 28,6% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare – cu 4,5% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,01%); fabricarea painii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 2,6% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%). În ianuarie-februarie 2014 faţă de ianuarie-februarie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – de 4,0 ori; fabricarea produselor textile – cu 36,7%; prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 28,9%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 19,6%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 14,8%; fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cu 12,5%, fabricarea de produse farmaceutice de bază – cu 11,1%; fabricarea de mobilă – cu 5,2%. Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-februarie 2013 la activităţile: fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 57,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,0%); industria metalurgică – cu 19,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor de tutun – cu 14,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinarie, harnasamentelor şi încaltamintei; prepararea şi vopsirea blanurilor – cu 6,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%). În ianuarie-februarie 2014 faţă de ianuarie-februarie 2013 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 4,9% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 1,2%). Majorarea în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea indicelui producţiei industriale în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 5,0% şi în producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice −cu 4,9%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-februarie2014

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-februarie 2014 faţă de ianuarie-februarie 2013 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 104,7%, regiunea Nord −127,6%, regiunea Centru – 122,5%, regiunea Sud – 97,6% şi UTA Găgăuzia – 99,0%. Precizări metodologice: 1 Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indicelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1213 vizualizări

Data publicării:

18 Aprilie /2014 16:54

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon