19
06 2014
1914

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2013

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 20131,2 Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 50,9 mii întreprinderi, sau cu 1,5 mii întreprinderi (cu 3%) mai mult faţă de anul 2012. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,4% din numărul total de întreprinderi. Evoluţia numărului ÎMM în anii 2009-2013 se prezintă astfel: Numărul persoanelor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 298,4 mii persoane, deţinînd 56,9% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 77413,2 mil. lei sau 33,4% din venituri din vînzări în total pe economie. Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2013 pe principalii indicatori se prezintă astfel: Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor înanii 2009-2013 se caracterizează prin următorii indicatori: Analiza evoluţiei ÎMM ne indică asupra creşterii dimensiunii medii a întreprinderilor din sectorul dat. Veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2013 a constituit 1521 mii lei sau cu 43 mii lei (cu 2,9%) mai mult faţă de anul 2012. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie la un salariat constituie 259,4 mii lei sau cu 16 mii lei (cu 6,6%) mai mult faţă de anul 2012. Numărul de salariaţi în medie pe o întreprindere în anul 2013 a constituit 6 persoane, fiind la nivelul anului 2012. Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2013 circa 20,0 mii întreprinderi, sau 40,0% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,9 mii de ÎMM sau 9,6% din totalul ÎMM. Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel: Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate se prezintă astfel: Ponderea veniturilor din vînzări a ÎMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2013 se prezintă astfel: Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2013 a constituit 2008,5 mil, lei, sau cu 923,9 mil, lei mai mult faţă de anul 2012. Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii se prezintă astfel: Note: 1 Fără datele întreprinderilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender. 2 Sursa de date au constitut-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către agenţii economici care ţin evidenţa contabilă conform sistemului complet şi simplificat al partidei duble. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.