16
06 2021
273

Activitățile care au contribuit la creșterea PIB în trimestrul I

Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru primele trei luni ale anului curent a constituit 46,5 mld. lei și, comparativ cu aceiași perioadă din anul 2020, a crescut cu 1,8% la seria brută și cu 0,1% – la seria ajustată sezonier, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. La creșterea PIB în perioada de referință au contribuitîn special, industria extractivă și cea prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor și activităţile de decontaminare, care au deținut o pondere de 15,7% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) pe activitățile respective cu 6,1%.
 

De asemenea, la majorarea PIB-ului au contribuit și construcțiile (în creștere cu 0,4%) cu o pondere de 6,7% în PIB, domeniul informaţii şi comunicaţii (+0,4%), cu o pondere de 6,8% la formarea PIB și tranzacţiile imobiliare (+0,4%), cu o pondere de 8,4% la formarea PIB.

 

În același timp, un impact negativ la evoluția PIB au avut agricultura, silvicultura şi pescuitul – în scădere 0,5%, cu o pondere de 2,7% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 13,9%. De asemenea, influențe negative au avut și activitățile financiare și asigurările (-0,3%), activitățile profesionale, științifice și tehnice, serviciile administrative și cele suport (-0,3%), precum și administrația publică și apărarea, asigurările sociale obligatorii, învăţământul, sănătatea şi asistenţa socială (-0,2% la modificarea PIB).

 

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 15,1% la formarea PIB au contribuit la sporirea PIB cu 1,2%, volumul lor majorându-se cu 8,6%.

 

Din punct de vedere al utilizării, creșterea PIB în trimestrul I al anului curent față de trimestrul I din 2020 s-a datorat, în principal, formării brute de capital fix (+2,9%), al cărei volum s-a majorat cu 14,2%, contribuind cu 23,4% la formarea PIB, precum și consumului final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a majorat cu 2,8%, contribuind cu 82,9% la formarea  PIB.

 

Pe de altă parte, contribuție negativă asupra indicelui volumului PIB a avut exportul net de bunuri și servicii (contribuind cu -8,2% modificarea PIB), consecință a  creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (+7,1%), corelată cu o reducere a volumului exporturilor de bunuri și servicii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.