28
04 2017
6906

Agenţia Servicii Publice – o instituţie în loc de cinci

Va fi creată Agenţia Servicii Publice în baza Întreprinderii de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”, care va absorbi, ulterior , Întreprinderea de Stat “Camera Înregistrării de Stat”, Întreprinderea de Stat “Cadastru”, “Serviciul Stare Civilă” şi „Camera de Licenţiere”. Proiectul care prevede fuzionarea instituţiilor menţionate şi crearea unui ghişeu unic a fost elaborat de Centrul Naţional de Implementare a Reformelor în colaborare cu Cancelaria de Stat. Proiectul a fost elaborat în vederea realizării Planului de Acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anul 2017-2021 şi vizează consolidarea capacităţilor instituţionale necesare implementării eficiente a iniţiativelor de modernizare a serviciilor publice şi a principiului mecanismului de ghişeu unic, a menţionat Preşedintele Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan. Potrivit documentului, Agenţia Servicii Publice va asigura:
  • Implementarea mecanismul ghişeului unic la prestarea serviciilor publice în domeniile sale de competenţă, precum şi a altor servicii publice
  • Exercitarea funcţiei de ghişeu unic pentru serviciile publice prestate în domeniile care nu intră în competenţa Agenţiei
  • Prestarea şi modernizarea serviciilor publice
  • Implementarea politicilor publice în domeniile de competenţă
  • Contribuirea la realizarea procesului de digitalizare al serviciilor publice în vederea eficientizării proceselor operaţionale şi reducerii costurilor.
Agenţia Serviciilor Publice devine succesor deplin de drepturi şi obligaţii, inclusiv asupra gestionării patrimoniului entităţilor reorganizate. Totodată, funcţiile de exercitare a serviciilor prestate în conformitate cu legislaţia în vigoare de către persoanele juridice reorganizate vor fi execritate de către instituţia publică Agenţia Servicii Publice, cu aplicarea tarifelor în vigoare la ziua de astăzi, până la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor serviciilor prestate de Agenţie, a adăugat Iurie Ciocan. Agenţia Serviciilor Publice va fi condusă de un director, dar şi de un Consiliu. Componenţa nominală şi numărul membrilor Consiliului Agenției se vor stabili de Guvern, dar umărul membrilor nu poate fi mai mic de 5 și mai mare de 9 persoane. Activitatea executivă a Agenției va fi condusă de către director, care urmează a fi selectat în urma unui concurs organizat în mod public şi transparent de către Consiliul Agenţiei. Finanţarea activităţii Agenției se va efectua din veniturile obținute din prestarea serviciilor şi din subvenţiile primite de la bugetul de stat, prin intermediul Cancelariei de Stat. Mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului curent, cu excepţia celor alocate de fondator, se raportează spre utilizare în anul următor, conform devizului de cheltuieli aprobat pentru anul respectiv. Pornind de la informațiile din situațiile financiare ale entităților reorganizate și din rapoartele de executare a bugetului de stat pentru anul 2016, se constată că activele care le va deține noua entitate vor permite asigurarea unor condiții eficiente de acordare continuă a serviciilor. Din valoarea totală a activelor care urmează a fi administrate de Agenţie, aproape 50% sunt reprezentate de mijloace fixe care vor fi utilizate de instituţia nou creată în scopul facilitării procesului de prestare a serviciilor publice. Activele circulante vor asigura entității nou create o capacitate economică suficientă de inițiere a activității, fără a necesita finanțări suplimentare. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare şi de altă natură. De asemenea, odată cu optimizarea costurilor și cheltuielilor Agenţiei, urmare procesului de reorganizare, se estimează că vor fi reduse tarifele pentru serviciile prestate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.