02
05 2017
1230

Agenţia Servicii Publice: primele modificări

Un proiect de lege ce vine să completeze Hotărărea Guvernului prin care a fost aprobată crearea Agenţiei Servicii Publice a fost votat în prima lectură, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 28 aprilie curent. Proiectul de lege, care este unul tehnic, propune substituirea referinţelor la oficiile teritoriale ale entităţilor reorganizate, prin utilizarea deja a normelor de referinţă la structuriloe teritoriale ale Agenţiei Servicii Publice. Astfel, în tot cuprinsul Codului funciar, sintagmele “oficiului cadastral teritorial” se vor substitui cu sintagma structura “Agenţiei Servicii Publice”. La fel se va proceda şi în cazul sintagmelor ”Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale”, “Camera Înregistrării de Stat” şi “Camera de Licenţiere”. Unul dintre obiectivele prioritare asumate de către Guvern pentru anii 2016-2018 rezidă în implementarea reformei administraţiei publice. Pentru realizarea acestui obiectiv a fost aprobată Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020. Pentru realizarea dezideratelor Strategiei, Guvernul a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului privind constituirea Agenţiei Servicii Publice. Evocăm că unele dintre entităţile publice supuse reorganizării au statutul juridic aprobat prin intermediul unor acte legislative, în textul cărora sunt reflectate funcţiile şi atribuţiile acestora. Proiectul propune ca sintagmele ce utilizează denumirea în vigoare a acestor entităţi, să fie substituite cu sintagma Agenţia Servicii Publice, care deja va reflecta autoritatea publică abilitată cu dreptul realizării funcţiilor şi competenţelor atribuite anterior celor cinci entităţi ce-şi încetează activitatea, în virtutea succesiunii drepturilor şi obligaţiilor, a menţionat autorul proiectului, deputatul Sergiu Sârbu. Potrivit proiectului, Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile expuse şi va aplica în domeniile sale de competenţă actele normative emise de Camera de Licenţiere, Serviciul Stare Civilă, ÎS CRIS Registru, ÎS Camera Înregistării de Stat, ÎS Cadastru şi de autorităţile publice în a căror sferă de competenţă s-au aflat acestea. Licenţele şi actele permisive, emise de entităţile menţionate, îşi vor păstra valabilitatea până la expirarea termenului indicat în licenţele sau actele permisive respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.