26
06 2017
1294

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură – instituție publică

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură nu va mai fi în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, dar va avea statut de instituție publică. Hotărărea a fost luată în cadrul ședinței Guvernului din 23 iunie curent. Acest lucru va oferi posibilitatea atragerii mai multor fonduri, inclusiv din partea donatorilor străini, direcționate spre întreținerea și dezvoltarea instituțională. Pin schimbarea statutului instituției vor fi create premise pentru o mai mare independență în activitate, inclusiv atragerea și menținerea resurselor financiare și umane, a specificat vice-ministrul MAIA, Iurie Ușurelu. În cadrul ședinței, acesta a prezentat și Regulamentul privind organizarea și funcționarea noii instituții publice. Prevederile proiectului stabilesc clar misiunea, funcțiile și atribuțiile Agenției, delimitează competențele organelor de conducere, identifică sursele financiare ale acesteia și crează mecanisme menite să asigure transparența în procesul decizional la nivel avansat, a mai menționat vice-ministrul. Regulamentul prevede că, în scopul atribuțiilor ce îi revin, Agenția va putea beneficia de servicii de consultanță, studii și asistență, va încheia acroduri de colaborare cu alte instituții, iar personalul său va participa la programe de formare și perfecționare profesională. Principala sa misiune constă în gestionarea resurelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și a resurselor partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare. În activitatea sa, Agenția va fi asistată de un Consiliu, format din 7 membri, dintre care doi vor fi din partea Fondatorului, doi din partea asociațiilor de profil ale producătorilor agricoli și câte un reprezentatnt din partea AIPA, Ministerului Finanțelor și Cancelariei de Stat. Finanțarea Agenției se va realiza din mijloacele financiare acordate prin intermediul Fondatorului, destinate acoperirii cheltuielilor de administrare ale Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, din mijloacele alocate din fondurile programelor de asistență externă, donații și sponsorizări etc. Menționăm că Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a fost creată în baza Hotărârii Nr. 60 din 04.02.2010, ca organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.