28
12 2020
1553

Agenția Supraveghere Tehnică: Graficul controalelor pentru anul 2021

În anul viitor Agenția pentru Supraveghere Tehnică va supune controlului 1142 de entități, Graficul controalelor planificate pentru anul 2021fiind aprobat prin Ordinul nr. 83-A din 20 noiembrie 2020. 
 
Astfel, Agenția urmează întreprindă controalele în următoarele 8 domenii de competență:
  • domeniul siguranței ocupaționale – 131 de verificări;
  • domeniul construcții și urbanism – 264 controale;
  • domeniul geodezie și cartografie – 35 controale;
  • domeniul protecție civilă – 23 controale;
  • domeniul siguranța antiincendiară – 300 controale;
  • domeniul siguranța obiectelor industriale periculoase – 325 controale;
  • domeniul supravegherea pieței privind materialele de construcție și utilaje/obiectele industrial periculoase – 46 controale;
  • domeniul verificarea volumelor și costurilor lucrărilor de construcție – 18 controale.
 
Listele de verificare în domeniile de activitate ale AST pot fi consultate aici
 
Graficul controalelor planificate a fost elaborat în scopul executării prevederilor Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, HG nr. 64/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor și a HG nr. 1088/2017 cu privire la organizarea și funcționarea AST.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.