18
09 2017
2920

Amenda contravenţională poate fi achitată fără întocmirea procesului-verbal

Prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 118 din 5 mai 2017 a fost aprobat Formularul chitanţei de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei (în continuare - chitanţă) şi Instrucţiunea privind modul de completare a chitanţei, ordinul fiind publicat în MO nr. 335-339 din 15 septembrie 2017. Astfel, începînd de vineri, 15 septembrie 2017, agenţii constatatori ai contravenţiilor din cadrul subdiviziunilor MAI sunt în drept să perceapă, la momentul constatării contravenţiei, jumătate din suma amenzii aplicate, dacă contravenientul recunoaşte săvârşirea contravenţiei şi acceptă să plătească amenda contra chitanţă. În cazul în care persoana care a săvârşit contravenţia va recunoaşte vina şi va achita jumătate din amendă la faţa locului, agentului constatator din cadrul subdiviziunilor MAI nu va întocmi proces-verbal cu privire la contravenţie persoanei care a săvârşit contravenţia. De această posibilitate însă vor putea beneficia nu toate persoanele care au săvârşit contravenţii şi anume: 1) Persoanele cărora sancţiunea urmează să le fie aplicată de către instanţa de judecată, sau în cazul în care faţă de persoană urmează să fie aplicate două sancţiuni, una din ele urmând să fie aplicată de către instanţa de judecată; 2) prin contravenţie s-a cauzat un prejudiciu material; 3) există corpuri delicte pasibile de confiscare în conformitate cu art. 4397 din Codul contravenţional şi art.162 din Codul de procedură penală; 4) sunt săvârşite contravenţiile prevăzute de art.220–226 şi 228–245 din Codul contravenţional. Chitanţa reprezintă un formular tipizat de document primar cu regim special de strictă evidență, executată tipografic cu serie şi număr şi se completează și se eliberează la locul constatării contravenției. Chitanţa se întocmeşte în două exemplare, ambele sunt semnate de către agentul constatator şi contravenient; primul exemplar rămâne la agentul constatator, iar al doilea exemplar, după achitarea sumei necesare, se înmânează contravenientului, faptul înmânării chitanţei menţionându-se în primul exemplar. Completarea chitanţei se efectuează în prezenţa contravenientului şi în baza datelor din actul de identitate ale acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.