09
10 2019
778

Amenzi pentru oferte trucate

Consiliul Concurenței a anunțat despre finalizarea investigației inițiate pe marginea comportamentului întreprinderilor „S" SRL, „D" SRL, „R" SRL și altor două întreprinderi participante în cadrul procedurilor de achiziții publice organizate și desfășurate de către Direcția Generală Locativ-Comunală a Consiliului Municipal Chișinău, în perioada 2016-2017. Drept urmare, acestea s-au ales cu amenzi în valoare totală de 341 399,75 lei. Autoritatea menționează în informația difuzată că participarea în cadrul procedurilor de achiziții publice reprezintă în sine o competiţie între participanţi, care implică asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care fac obiectul propriu-zis al competiţiei, produsele licitate şi preţurile acestora, fapt ce poate fi asigurat în situația în care ofertele sunt întocmite în mod individual, de fiecare dintre participanţii la licitaţie. În cadrul analizei comportamentului entităților indicate anterior, au fost identificate probe care demonstrează caracterul coordonat al acțiunilor întreprinderilor în vederea participării cu oferte trucate. Acțiunea de trucare a ofertelor de către întreprinderile nominalizate constituie un acord anticoncurențial orizontal ce îmbracă forma unui cartel dur în sensul art. 7 din Legea concurenței, potrivit prevederilor căruia, prin natura cartelurilor dure, ca fiind cele mai grave acorduri anticoncurențiale, se prezumă că acestea, prin obiectul lor, au capacitatea de a împiedica, restrânge sau denatura concurența. Astfel, Plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 de către întreprinderile vizate prin participarea cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice organizate și desfășurate de Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău. Autoritatea comunică că depune eforturi în vederea identificării practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice, iar în perioada 2017- 2018, circa 80% din Deciziile Plenului Consiliului Concurenței în care a fost constatată încălcarea art. 5 din Legea concurenței au avut ca obiect participarea întreprinderilor cu oferte trucate în cadrul procedurilor de achiziții publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.