03
03 2020
539

Angajarea străinilor: echilibrarea riscurilor și beneficiilor

În ultimii ani numărul moldovenilor care pleacă la muncă peste hotare pe o perioadă mai mare de trei ani a crescut cu 15 mii de persoane anual. În aceste condiții, autoritățile din Republica Moldova sunt nevoite să implementeze noi metode pentru diminuarea deficitului forței de muncă, iar o soluție în acest sens ar fi angajarea migranților. Facilitarea angajării străinilor în țara noastră a fost discutată în cadrul ședinței Grupului de lucru nr.3 (Accesul străinilor pe piața muncii) din cadrului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Astfel, Biroul Migrație și Azil a prezentat un proiect ce prevede modificarea Legii nr. 200/2010, ceea ce va duce și la îmbunătățirea cadrului juridic a străinilor în țara noastră. Scopul proiectului este reglementarea mai eficientă a proceselor ce țin de imigrarea străinilor pentru angajare în câmpul muncii, asigurarea intereselor economiei naționale și diminuarea deficitului forței de muncă format pe piața autohtonă în urma emigrării populației de vârsta aptă de muncă. Documentul prevede modificarea condiţiei obligatorii de achitare a unui salariu mediu prognozat pe economie, aceasta fiind substituită de achitarea unui salariu nu mai mic decât salariul lucrătorului autohton în domeniile și ocupațiile similare. Totodată, se propune excluderea obligaţiei de autentificare notarială a contractului de locaţiune a spaţiului locativ și abrogarea prevederilor care reglementează modalitatea de documentare a străinilor în scop de muncă în baza Listei ocupațiilor prioritare. Autorii mai propun excluderea prezentării dovezii asigurării medicale obligatorii la prelungirea contractului de muncă. De asemenea, este considerată necesară limitarea la 3 ani a termenului de angajare a muncitorilor care provin din statele cu risc migrațional sporit. După cum a menționat directorul Biroului Migrație și Azil, Olga Poalelungi, aceste modificări vor aduce un șir de beneficii: reducerea numărului de documente necesare pentru documentarea străinului și a termenului de examinare a actelor, precum şi micşorarea costurilor de documentare. În același timp, aceste modificări ar putea implica anumite riscuri, printre care cele legate de regimul liberalizat de vize, creșterea costurilor pentru asigurarea necesităților economice, sociale și de altă natură ce țin de integrarea străinilor sau majorarea presiunii asupra angajaților Biroului, inclusiv în partea ce ține de măsurile de prevenire a riscurilor pentru ordinea publică și securitatea statului. La rândul lor, reprezentanții mediului de afaceri au menționat că, procesul de documentare și angajare a străinilor în Republica Moldova necesită simplificare în continuare. Totodată, pentru a fi siguri că forța de muncă ce urmează a fi angajată este calificată, ar fi binevenită prevederea unei perioade de probă pentru aceste persoane. Potrivit datelor prezentate de Biroul Migrație și Azil, la momentul actual în Republica Moldova se află 20 de mii de străini cu drept de ședere, dintre care 36% sunt angajați în câmpul muncii. Cei mai mulți dintre aceștia sunt cetățeni ai Ucrainei, Federației Ruse, Turciei, Italiei și Germaniei. În același timp, anual în Moldova vin circa 100 mii de cetățeni străini în scopuri turistice. Totodată, potrivit datelor deținute de Biroul Naţional de Statistică, se atestă un număr tot mai mare de locuri de muncă vacante existente. La finele anului 2018, numărul acestora a crescut cu 30% în comparație cu perioada anilor 2014-2017. Reamintim că, în ultimii trei ani, cadrul legal ce reglementează migrația în muncă a fost modificat de mai multe ori, fiind aprobate amendamente care au stat și la baza elaborării Legii nr. 278 din 2018. Amintim că, prin acest document a fost redus numărul actelor prezentate de Ghișeul Unic de documentare a străinilor, precum și a fost redus termenul de examinare a actelor depuse pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă de la 25 la 15 zile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.