14
08 2018
18855

Angajatorul, obligat să achite cursurile de formare profesională a salariatului

A intrat în vigoare Convenția colectivă (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă, care a fost publicată vineri, 10 august, în Monitorul Oficial. Astfel, entitățile, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor utiliza, la încheierea contractelor de formare profesională continuă, modelul Contractului de formare profesională continuă, aprobat prin această Convenție. Documentul prevede completarea de către salariat a cunoștințelor profesionale, ca urmare a unui curs de formare profesională continuă - recalificare, calificare suplimentară, specializare, policalificare și perfecționare în cadrul instituției, - contra obligației de a activa în cadrul unității, în decurs de un termen care este negociat între părțile vizate. Contractul conține drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariatului. Așadar, angajatorul este obligat: • Să achite plata pentru cursul de formare profesională; • Să mențină pe durata formării profesionale locul de muncă și funcția salariatului; • Să mențină salariul mediu lunar al salariatului pe durata formării profesionale; • Să compenseze salariatului cheltuielile de deplasare, în modul și în condițiile prevăzute pentru salariații trimiși în deplasare în interes de serviciu (dacă cursul de formare profesională se desfășoară în altă localitate); • Să îndeplinească alte obligații stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convențiile colective etc. La rândul său, salariatul va fi obligat: • Să urmeze cursul de formare profesională prevăzut de contract; • Să activeze în cadrul unității în termenul prevăzut de contract; • Să restituie suma cheltuită de angajator în legătură cu formarea profesională, proporțional perioadei fără acoperire, în caz de demisionare conform art. 85 alin. (1) și (41) din Codul muncii sau concedierii conform art. 86 alin. (1) lit. g)-r), înainte de expirarea termenului prevăzut de contract; • Să îndeplinească obligațiile negociate suplimentar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.