09
03 2020
801

ANI: depunerea declarațiilor de avere și interese personale continuă

Subiecții declarării averii și intereselor personale sunt obligați să depună declarațiile până la data de 31 martie, reamintește Agenția Națională de Integritate. Potrivit art. 3 al Legii nr. 133/2016, lista subiecților declarării include: • persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; • membrii Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; • membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profesorilor, precum și membrii organelor care funcționează în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor; • membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale; • conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora; • membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executiv și angajații BNM , membrii și angajații CNPF, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare – de secretariat, de protocol, administrative, tehnice; personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică; • funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special • membrii Consiliului de Integritate • membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției. Subiectul declarării trebuie să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a ANI. Potrivit Raportului de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2019, anul trecut în Sistemul «e-Integritate» au fost înregistrate 58619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57972 anuale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.