20
05 2021
294

ANI: rezultatele activității în trimestrul I

În perioada 1 ianuarie-31 martie 2021, pe Portalul declarațiilor de pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate au fost înregistrate 65232 declarații de avere și interese personale, dintre care: 57028 – declarații anuale; 4337 – declarații depuse la eliberare;  3867 – depuse la angajare și alte 6052 – de rectificate/ repetitive, potrivit Raportului de activitate al ANI pentru trimestrul I al anului curent.
 
Analiza datelor statistice din anii precedenți denotă sporirea gradului de responsabilizare a subiecților declarării. Numărul declarațiilor înregistrate în perioada menționată este în ușoară creștere comparativ cu anul 2020, când au fost prezentate 65192 declarații, dar și cu anul 2019 (57972), precum și cu anul 2018 (55 539).

 

ANI precizează că, pentru al patrulea an consecutiv, este implementat Sistemul informațional automatizat „e-Integritate” ce permite depunerea declarației de avere şi interese personale în format electronic, dar şi facilitarea accesului cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public, care pot consulta orice declarație de avere și interese personale depusă de către un funcționar sau demnitar.

 

Începând cu anul 2011, pe acest portal au fost scanate și integrate per total 764816 declarații de avere și interese personale.

 

În același timp, în trimestrul I din anul curent Inspectoratul de integritate, care este o subdiviziune responsabilă de exercitare a controlului averii și intereselor personale și respectării regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, a examinat 332 sesizări și petiții privind incidentele de integritate și a verificat 302 declarații de avere și interese personale. Inspectorii au întocmit 221 procese-verbale, dintre care 98 de inițiere a controlului.

 

În primele trei luni ale anului 2021 ANI a utilizat mijloace financiare alocate autorității din bugetul de stat în sumă de 2515,5 mii lei, ceea ce constituie 12,3% din suma aprobată pentru anul curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.