16
04 2019
1197

ANTA a instituit Serviciul control și siguranță ocupațională

Ieri, 15 aprilie 2019, Agenția Națională Transport Auto (ANTA), care este și autoritate competentă în domeniul siguranței ocupaționale, a comunicat că, din data de 15 iunie 2019, va prelua de la Inspectoratul de Stat al Muncii atribuțiile de cercetare a accidentelor de muncă din unitățile de producere și de prestări servicii, a căror activitate este reglementată de legislația din domeniul transportului rutier. Astfel, în cadrul ANTA este instituit Serviciul control și siguranță ocupațională (mun. Chișinău, str. Aleea Gării,6, et.4, bir.406, telefon de contact 022 497 807). De competența inspectorilor de muncă ai acestui Serviciu va ține, inclusiv, cercetarea accidentelor de muncă. Amintim că, conform prevederilor legislației, autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale efectuează controlul de stat al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, iar pentru aceasta va asigura controlul respectării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă în entitățile din domeniile de competenţă, aplicarea dispoziţiilor actelor normative referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia salariaţilor, în coordonare cu Inspectoratul de Stat al Muncii, asigură instruirea inspectorilor de muncă care activează în cadrul autorității; face publice informaţiile despre mijloacele eficiente de respectare a legislaţiei în domeniul siguranţei ocupaţionale; cercetează accidentele de muncă și le comunică ISM, care, totodată, poate solicita, anual, transmiterea informaţiilor privind activitatea desfăşurată de autoritate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În același timp, împreună cu ISM, autoritatea va consulta listele de verificare aplicabile pentru domeniul de competență, tipul și obiectul de control al siguranţei ocupaţionale, va constata contravenţiile şi va încheia procesele-verbale respective; va participa la elaborarea proiectelor de acte normative, de metodologii, instrucţiuni, ghiduri și recomandări metodice privind aplicarea cadrului normativ privind siguranţa ocupaţională. Legislația mai prevede dreptul autorităţii să solicite şi să primească de la APL și APC, de la persoane juridice şi fizice informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale. Respectiv, din 15 iunie 2019, accidentele de muncă în domeniul transporturilor rutiere vor fi comunicate, prin orice sursă disponibilă, Serviciului control și siguranță ocupațională al ANTA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.