18
02 2021
419

Antreprenoriatul social: prezentul și viitorul domeniului

Conform datelor prezentate în cadrul Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social (Ediția VI) desfășurate în regim online pe data de 16 februarie, economia socială în Uniunea Europeană acoperă peste 14,5 mil. de angajați, ceea ce reprezintă circa 6,5% din populația aptă de muncă, iar 1 din 4 întreprinderi create în țările europene este o întreprindere socială.  În Republica Moldova acest fenomen este încă la etapa incipientă de dezvoltare, unul din motive fiind nivelul scăzut de conștientizare al conceptului de antreprenoriat social.
 

Scopul antreprenoriatului social este soluționarea unor probleme sociale și sporirea gradului de ocupare a persoanelor din grupurile defavorizate, implicarea lor în activități economice, facilitarea accesului acestora la resurse și servicii, contribuirea la creșterea incluziunii sociale, crearea locurilor de munca etc.

 

În scopul implementării măsurilor de consolidare a pieței muncii prin prisma oferirii unor instrumente de susținere a angajatorilor,  Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern ce vizează subvenționarea locurilor de muncă, a informat în cadrul evenimentului, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, care a îndemnat persoanele interesate să vină cu propuneri de îmbunătățire a proiectului.

 

Documentul urmărește susținerea pieței muncii prin diminuarea constrângerilor existente, având ca efect creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii, în special din rândul tinerilor, și reîncadrarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență, susținerea persoanelor cu dizabilități, precum și a mediului de afaceri și a organizațiilor necomerciale prin subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului.

 

Creșterea economică este mai intensă și durabilă atunci când distribuirea veniturilor este echitabilă, de aceea este important să asigurăm încadrarea în câmpul muncii a fiecărui cetățean și să utilizăm la maximum orice rezervă umană. Trebuie să existe un sprijin permanent pentru persoanele cu dizabilități, care poate fi efectuat prin aplicarea a două mecanisme: unul ține de anumite facilități fiscale și, respectiv, de subvenționări directe. Accentul trebuie pus pe subvenționare, pentru a asigura o continuitate și competitivitate, a afirmat Dorel Noroc.

 

După cum a menționat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatîc, în anul 2019 au fost lansate două programe-pilot pentru facilitarea angajării persoanelor defavorizate, care prevedeau subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor cu dizabilități și subvenționarea agenților economici pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru aceste persoane.

 

Urmare a pilotării măsurilor respective, în anul 2019 au beneficiat de subvenții 27 de angajatori care au angajat 45 șomeri din categoriile menționate, iar pentru crearea/adaptarea locurilor de muncă de subvenții au beneficiat 3 angajatori, fiind angajate în câmpul muncii 7 persoane, a informat secretarul e stat al MSMPS.

 

Conform unui studiu prezentat în cadrul evenimentului, în țara noastră 4 societăți cu răspundere limitată au obținut prin intermediul Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social statutul de întreprindere socială.

 

Amintim, statutul de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție se atribuie pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza atribuirii statutului respectiv, şi se obține din momentul înscrierii sintagmei respective în actele de constituire ale întreprinderii şi în registrul de stat în care se înregistrează persoana juridică respectivă.

 

Cu toate că Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj conține măsuri pentru ocuparea persoanelor cu dizabilități, experții consideră că este nevoie de elaborarea unei legi speciale dedicate antreprenoriatului social, precum și armonizarea cadrului legal conex cu această lege.

 

Cadrul legislativ ar trebui să identifice și să dezvolte mecanisme de sprijin pentru entitățile de economie socială și să creeze un spațiu propice pentru măsurile adaptate nevoilor specifice economiei sociale, consideră experții din domeniu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.