27
03 2017
1833

Anularea obligațiilor fiscale în condițiile art. 265 alin.11 din Codul Fiscal, în vigoare

În Monitorul Oficial nr.85-91 din 24 martie 2017 a fost publicat Ordinul privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul Fiscal . Conform Regulamentului, restanța pasibilă anulării se determină la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune pentru fiecare contribuabil, subdiviziune, localitate, clasificație economică și buget aferent acestuia. Astfel, autoritățile administrației publice locale, în baza informațiilor deținute referitor la obligațiile fiscale, administrate de Codul fiscal, a căror evidență este ținută de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale, vor asigura întocmirea listelor contribuabililor restanțieri, conform anexei nr.2 la Regulament. Aceste liste vor fi transmise de către emitenți în adresa Serviciului Fiscal de Stat în format Microsoft Excel la adresa planificare. statistica@fisc.md până la 15 ianuarie a anului următor de gestiune. Totodată, Serviciul Vamal va selecta și va prezenta, până la 15 ianuarie a anului următor de gestiune, lista contribuabililor restanțieri, în baza informațiilor cu privire la obligațiile fiscale, administrate de Codul fiscal, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Vamal, la situația din 31 decembrie a fiecărui an, în format Microsoft Excel conform anexei nr. 3 la Regulament, la adresa planificare.statistica@fisc.md Serviciul Fiscal de Stat va efectua anularea obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 265 alin.11 din Codul fiscal în mod centralizat prin intermediul SIA „DFI”. Serviciul Fiscal de Stat, la solicitarea contribuabililui sau a reprezentantului legal al acestuia, va elibera informația ce atestă sumele anulate din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, suma totală fiind specificată pe subdiviziuni, localități, clasificație economică, buget și tipuri de plăți. Ordinul conţine cinci anexe, care prezintă Clasificațiile economice pentru care se vor anula restanțele înregistrate, sunt determinate modelul listei contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sunt restante, modelul listei contribuabililor ale căror obligații fiscale sunt pasibile anulării conform prevederilor art. 265 alin.11 din Codul fiscal, informaţia privind cuantumul restanţelor anulate în corespundere cu prevederile art. 265 alin.11 din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.