29
05 2018
1425

APL sunt în drept să emită obligaţiuni

Autorităţile administrației publice locale (APL) sunt în drept să emită obligaţiuni, care urmează a fi înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM), conform prevederilor noii Instrucţiuni privind modul de înregistrare a obligațiunilor, aprobate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Astfel, titlurile financiare de împrumut pe termen scurt (până la un an) şi lung (mai mare de un an), emise de APL în formă de înscrisuri în conturi pot fi propuse potenţialilor subscriitori cu discount, cu dobândă sau cu acoperire şi pot fi rambursate la scadența garantată prin veniturile APL, cu excepția transferurilor cu destinație specială. Conform Instrucţiunii, deținători de obligațiuni pot fi persoanele fizice şi juridice care a achiziționat obligațiuni contra unei sume depuse în contul Trezoreriei regionale, deschis de către emitent. Documentul prevede că APL vor înregistra la CNPF prospectul emisiei, prezentând actele în limba de stat într-un set unic, însoţit de lista actelor depuse cu indicarea denumirii documentului şi numărului de pagini ale acestuia. La examinarea pachetului de acte CNPF va ține cont de particularitățile emisiunii obligaţiunilor, aplicând prevederile legislației ce guvernează activitatea APL și finanțarea datoriei sectorului public, dar și de respectarea normelor de către emitenți. În cazul plasării obligațiunilor fără angajament ferm, oferta publică se va efectua doar prin intermediul societăţilor de investiţii ce dețin licență de categoria „B”. În alte cazuri va fi nevoie de categoria „C” pentru persoanele acceptate, care sunt în drept să presteze servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul Republicii Moldova. APL pot emite obligaţiuni de diferite clase doar în formă nominativă nematerializată, care vor fi achitate doar în monedă naţională, numai cu mijloace băneşti. Totodată, este interzisă achitarea obligaţiunilor în rate. Emitentul este în drept să ofere obligațiunile de mai multe tipuri și clase cu caracteristici specificate în decizia de emisie sau prospectul ofertei publice, însă fiecare clasă va avea indici comuni: aceeaşi valoarea nominală divizibilă la 100 lei; acelaşi preţ de emisie pentru obligațiunile cu discount; dobânda egală pentru valorile mobiliare emise cu dobândă, care va fi plătită în aceiaşi termeni pentru toţi deţinătorii, având termenul de circulaţie şi data scadenţei similare. Totodată, condiţiile de răscumpărare vor fi aceleaşi pentru orice persoană. Instrucţiunea mai prevede cerințe privind structura și conținutul prospectului ofertei publice, modul şi condiţiile de aprobare ale acestuia, de înregistrare a rezultatelor emisiunii, dar şi aspecte ce ţin de circulația și stingerea obligațiunilor. Documentul poate fi consultat în MO nr. 167-175 din 25 mai 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.